By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 46, 5. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor mj. o spolupráci s J. Dienstbierem a V. Havlem.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 103-103
Annotation: Glosa k otázce etických principů polemizování a úlohy redakce samizdatového časopisu.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 48-51
Annotation: Zpráva pro italský deník "L'Unitá" o V. Havlovi - jeho osobnosti, dramatickém díle a uvěznění kvůli účasti na vzpomínkové akci k výročí...
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 231, 3. 10., s. 6
Annotation: Článek k jubileu.
Article
6
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 9, 1979, č. 5, říjen, s. 14-16
Annotation: O přednášce A. S. na Harvardské univerzitě a o jeho románu Srpen 1914.
Article
7
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 15, 1978/1980, č. 59, [říjen 1979], s. 413-416
Annotation: Úvodník tzv. pražského čísla (datováno červen 1979); o soudobé české literatuře, mj. o: Hrabal Bohumil, Gruša Jiří, Šotola Jiří.
Article
8
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 25, 2016, č. 5, 14. 12., Literární a výtvarná příl., s. 1, 5, VI
Annotation: Rozhovor o podepsání Charty 77, lidských právech, emigrační krizi, o srpnu 1968 a listopadu 1989.
Article
9
online
In: Forum [samizdat]. -- Č. 4, 1980, prosinec, s. 1-4
Annotation: Článek reflektující události související s hnutím Solidarita v Polsku a vlnou dělnických stávek.
Article
10
online
In: Forum [samizdat]. -- Č. 4, 1980, prosinec, s. 26-31
Annotation: Polemická reakce na text Erazima Koháka, publikovaný v 61. čísle Svědectví; autor odmítá jak Kohákovo údajně povýšené hodnocení diskusí...
Article
11
In: Spektrum. -- R. 1978, č. 1, srpen, s. 80-84
Annotation: Rozbor francouzsky vydaného románu (Gallimard 1976).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 46, 8. 11., s. 2
Annotation: Kritický ohlas publicistiky B. Čelovského, namířené proti činnosti Česko-německé komise historiků (J. Křenovi a V. Kuralovi) a otištění...
Article
13
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 7, 10. 1., s. 1-2
Annotation: Nekrology a vzpomínky zmiňující též novinářskou a literární činnost zemřelého politika.
Article
15
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 14. 11. 2018
Annotation: Ukázka z ankety reflektující akvizici Lidových novin A. Babišem a její důsledky. Anketa vyšla v RR novinách na podzim 2018.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 40, 6. 10., s. 50-55
Annotation: Soubor fotografií a úryvky vzpomínek na V. Havla z knihy "Náš Václav Havel".
Article
18
Annotation: Kniha rozhovorů se známými českými osobnostmi tematizuje revoluční a porevoluční dobu v Československu roku 1989; vznikla u příležitosti třicátého...
Book