By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 39, 1983, č. 6, 4. 2., s. 14-15
Annotation: K 175. výročí narození 4. 2.
Article
2
In: Interscaena : acta scaenographica. -- ISSN 0322-757X. -- Roč. 4, 1974, č. 6, prosinec, obálka s. 3
Annotation: Recenze sborníku materiálů ze semináře o umělecké kritice (Praha 20. - 21. 3. 1974).
Article
3
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 9, 1976, č. 24, 16. 6., s. 10
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 21, 1965, č. 91, 2. 4., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle československé armády.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 21, 1965, č. 264, 23. 9., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle čs. armády.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 20, 1964, č. 261, 31. 10., s. 5
Annotation: Referát.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 169, 21. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle na Vinohradech.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 347, 17. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Hamburku.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 134, 17. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle na Vinohradech.
Article
10
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 2, 1969, č. 22, 4. 6., s. 10
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle Na zábradlí.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 135, 11. 6., s. 5
Annotation: Referát o pohostinské inscenaci.
Article
12
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 2, 1969, č. 10, 12. 3., s. 10
Annotation: Referát.
Article
13
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 34, 1980, č. 2, 8. 1., s. 19
Annotation: Reportáž o inscenaci; s rozhovorem s dramaturgem J. N. a dirigentem Pavlem Vondruškou.
Article
14
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 10, 1977, č. 40, 5. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 10, 11. 1., s. 3
Annotation: Referát o hře a její premiéře v Divadle čs. armády 7. 1. 1961.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 25, 28. 1., s. 5
Annotation: Referát o hře a její premiéře v Divadle čs. armády.
Article
17
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 312, 30. 12., s. 5
Annotation: Referát o hře a její inscenaci.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 5, 20. 11. 1968, s. 7
Annotation: Referát o rozhlasové inscenaci.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 228, 22. 9., s. 1
Annotation: Článek představuje Muzeum K. Světlé v Českém Dubě.
Article