By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 2, 9. 1., s. 43-44
Annotation: Biografická stať k výročí 100 let od narození Františka Táborského.
Article
3
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 2, únor, s. 46-57
Annotation: Studie u příležitosti 75. narozenin Zdeňka Nejedlého vyzdvihuje především jeho působení v oblasti literatury. Jednotlivé kapitoly se věnují...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1953, č. 5, s. 49-68
Annotation: Studie o významu Stalinova pojetí literatury pro českou literární vědu, autor považuje J. V. Stalina po V. I. Leninovi za největšího z teoretiků,...
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 8, říjen, s. 285-288
Annotation: Studie shrnuje české styky s literaturou jižních Slovanů počínaje Cyrilem a Metodějem přes dobu Karla IV a Národní obrození až k současnosti.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 10, prosinec, s. 343
Annotation: Zpráva shrnuje odbornou činnost J. Horáka u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 10, prosinec, s. 354
Annotation: Článek u příležitosti 75. narozenin slavisty a komparatisty J. Horáka rekapituluje jeho vědecké působení.
Article
8
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 7/8, s. 183-193
Annotation: Zpráva o fučíkovské konferenci. Připojen hlavní referát J. Dolanského.
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 5, říjen, s. 260-265
Annotation: Studie o poválečném vývoji literárněvědné slavistiky se věnuje jejím jednotlivým podoborům.
Article
10
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 6, červen, s. 183-185
Annotation: Studie u příležitosti výročí J. Kajetána Tyla a A. Šenoi zkoumá vztah každého z autorů ke kultuře jeho protějšku. Na základě povídky...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 33, 14. 8., s. 6
Annotation: Medailon k jubileu 20. 8.
Article
12
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 15-17
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 36, 3. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 5
Annotation: Poznámka o uměleckém večeru v Ústředním divadle čs. armády 8. 11., v němž L. Pelikánová zpaměti po dvě hodiny přednášela text vzpomínek...
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 138-164
Annotation: Studie se podrobně věnuje Jungmannově monografii o české řeči. Srovnává první dvě vydání "Slovesnosti" a extrahuje základní Jungmannovy...
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 1/2, s. 153-207
Annotation: Autor se v první části textu věnuje recepci české literatury v díle V. G. Bělinského. Další části se zabývají recepcí Bělinského na českém...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 1, s. 158-159
Annotation: Zpráva o rozšíření a nové úpravě časopisu Praha-Moskva.
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 34, 1948, č. 5/6, červenec, s. 345-349
Annotation: Článek rekapituluje u příležitosti životního jubilea dosavadní život a dílo B. Mathesia.
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 35, 1949, č. 4, červen, s. 8-12
Annotation: Krátká studie se zabývá i Poškinovými českými kontakty.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 9, listopad, s. 416-419
Annotation: Studie se zabývá vlivem Tolstého na české spisovatele a jeho recepcí u teoretiků.
Article