By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 11. 2013
Annotation: Zpráva; připojeno prohlášení B. Doležala zdůvodňující jeho ukončení činnosti v redakci Mladé fronty Dnes a Lidových novin.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 11. 2016
Annotation: Otázka pro B. Doležala, jež se týká diskusního večera „Odkaz 17. listopadu a dnešek“, který uspořádal Klub na obranu demokracie.
Article
4
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 67, únor, s. 92-102
Annotation: Studie o politickém směřování týdeníku (1946 - 19. 2. 1948), navazujícího na meziválečnou Přítomnost.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 294, 17. 12., s. A14
Annotation: Politicky zaměřená úvaha nad odkazem V. Havla, v souvislosti s 1. výročím jeho úmrtí.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 182, 5. 8., s. 8
Annotation: Ohlas na atak J. Beneše proti E. Mandlerovi, připomínající epizodu z redakčního života Tváře v roce 1956 (J. Beneš zaslal do Tigridova Svědectví...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 3, 18. 1., s. 14-15
Annotation: Rozhovor na hlavní téma čísla.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 164, 17. 7., s. A6
iDnes.cz [online]. -- 17. 7. 2006
Annotation: Úvaha nad výroky některých členů české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (mimo jiné i E. Kantůrkové) po návratu z Číny.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 181, 6. 8., s. A6
Annotation: Komentář k znovuodhalení pomníku komunistické novinářky J. Jabůrkové.
Article
10
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 151, 29. 6., s. A11
Annotation: Esej k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Article
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 7, [březen], s. 119-124
Annotation: Kritická stať vyjadřující se k polemice M. Jungmanna se spolupracovníky a sympatizanty časopisu Tvář (Echo zlých časů, Literární noviny č....
Article
13
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 41-48
Annotation: Rozbor díla.
Article
14
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 163, 17. 7., s. 10
Annotation: Vzpomínka na společné působení v časopisu Tvář; k úmrtí J. L. 9. 7.
Article
15
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1990, č. 10, říjen, s. 27-29
Annotation: Též vzpomínky na působení v redakční radě Tváře.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 1, 6. 10. 2008, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor, zejména o podpisové akci proti zákazu Tváře; s poznámkou "... publikovaný text je přepsanou částí obsáhlého profilového rozhovoru...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 254, 29. 10., s. 11
Annotation: Zhodnocení dosavadního průběhu kauzy a jejího mediálního ohlasu; s mezititulky Jen neškodné aféry, prosím!?, Zveřejnit je lepší než lhát...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 262, 7. 11., s. 9
Annotation: Komentář k prohlášení zahraničních spisovatelů k "nactiutrhačné kampani".
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 52/1, 22. 12. 2008-4. 1. 2009, s. 15
Annotation: Politická glosa k výměně čtenářských dopisů V. Justa a Zd. Mahlera v Lidových novinách 10. - 11. 12., týkajících se Mahlerova hodnocení...
Article