By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Velký obrazový atlas zen. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (4. s. obálky).
Book Chapter
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 14. 3., s. [36]-37
Annotation: Článek problematizující popularitu básnířky M. Feryny, která zaujala svou transsexualitou prezentovanou i v její nejnovější básnické tvorbě.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 10. 1., s. 31
Annotation: Recenze na populárně naučnou obrazovou knihu o fenoménu dezinformací.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 16. 8., s. 65
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o vydání sbírky aforismů.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 16. 1., s. 40-41
Annotation: Článek o důvodech trestního stíhání T. Koudely, spolumajitele firmy Votobia.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 18. 10., s. 64-67
Annotation: Životopisný článek o V. Haitovi.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 3. 1., s. 60-63
Annotation: Článek o životě handicapované ženy, která píše na webu loretinsvet.cz. S otištěním její povídky Motýl a vězeň. Loreta je přezdívka.
Article
8
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 3 (10), 2006, č. 1, 20.-26. 2., s. 39
Annotation: Kritika časopisu Konec konců.
Article
9
In: Pražská zoo. -- s. 7-10
Annotation: Autorský úvod.
Book Chapter
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 17. 4., s. 36-37
Annotation: Reportáž s rozhovorem.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 24. 4., s. 22-24
Annotation: Reportáž o vydavatelství PK 62 vydávajícím pornografické časopisy; s rozhovory s šéfredaktorem J. Havelkou (literárně činný - román Arcivévoda...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 8. 8., s. 52-55
Annotation: Stať zejména o vztahu spisovatele K. M. Rilkeho a novináře: Kraus Karl ke šlechtičně S. Nádherné.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 14. 6., s. 44-46
Annotation: Článek o básníkovi, teoretikovi undergroundu; proloženo citáty z poezie a prózy I. M. J.
Article
15
In: Psychoželva Leesa a lov rohatých zmijí. -- s. 5
Annotation: Autorův úvod ke knize zážitků z cesty do Egypta za lovem rohatých zmijí, prolínající se s příběhem pronásledovaného obchodníka s exotickými...
Book Chapter
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 16, 17. 4., s. 84-87
Annotation: Reportáž s citacemi z novely B. Hrabala.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 29. 3., s. 66-67
Annotation: Článek o setkání s D. Molnárem, který píše pod přezdívkou vindal drámo na www.pismak.cz. S otištěnou básní Dvorek a celostránkovou Molnárovou...
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 24. 10., s. 6-8
Annotation: Článek o příčinách zániku ČT; s rozhovorem s Josefem Kudláčkem.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 6. 1., s. 40-41
Annotation: Článek o trestním stíhání vydavatelství Votobia za vydání publikace: Gottlieb Adam, Vaříme s konopím.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 15, 9. 4., s. 42-43
Annotation: Reportáž o časopisu s rozhovorem s šéfredaktorkou.
Article