By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 13, 2019, č. 1, březen/květen, s. 56
Annotation: Úvaha o vzniku knihy "Čurda z hlíny".
Article
2
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 13, 2019, č. 1, březen/květen, s. 57
Annotation: Soubor anotací.
Article
3
In: Neklidný zadek mě pálí. -- S. 11-25
Annotation: Předmluva; s Ediční poznámkou (s. 211-213); s komentářem textu (volný pruh na 4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 149-159
Annotation: Prozaické ztvárnění příběhu parašutisty a konfidenta gestapa K. Čurdy, 3. část; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
6
7
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 58-62
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 30. 9. 2017
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Doležalem u příležitosti vydání jeho knihy "Za"; připojena poznámka o knize a videorozhovor s M. Doležalem.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 32, 31. 7., s. 9
Annotation: Článek popisuje vznik Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka u příležitosti dokončení nahrávky třetího a čtvrtého dílu této prózy pro...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 32, 31. 7., s. 10
Annotation: Vzpomínka na P. Janského doplněna jeho medailonem.
Article
12
In: Pepito (ne)plivej!. -- S. 116-[117]
Annotation: Poznámka; se slovníčkem a vysvětlivkami (s. 93-115); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
13
online
In: denikn.cz [online]. -- 5. 5. 2019
Annotation: Rozhovor s M. Doležalem o jeho knize "Čurda z Hlíny "; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 10. 2006
Annotation: Rozhovor s M. Doležalem u příležitosti vydání souboru rozhovorů "Proti zlému krompáč a lopata"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara : křížová cesta. -- ISBN 978-80-906962-7-3. -- S. 73-75
Annotation: Poznámka autora o impulzech pro vznik díla, o čtení textů v kostelech před vydáním knihy a o výtvarném doprovodu knihy.
Book Chapter
16
online
In: H7O [online]. -- 12. 7. 2019
Annotation: Rozhovor u příležitosti vystoupení na festivalu Měsíc autorského čtení v Brně; zejm. o knize "Čurda z Hlíny" a o zlehčování normalizační...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 34, 13. 8., s. 11
Annotation: Poznámka o J. Mahenovi a rozhlasové četbě z jeho vzpomínek na dětství a mládí; též o přátelství s F. Halasem.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 38, 10. 9., s. 10
Annotation: Medailon Jana M. Tomeše, s poznámkou o jemu věnovaném rozhlasovém pořadu.
Article
19
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 158-161
Annotation: První poznámka je o grafikách, druhá o setkání L. Drtiny, J. Bašty a M. Doležala v knize Bodla stínu do hrudního koše. Grafiky L. Drtiny doprovázejí...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 3, 4. 1., příl. Národní, č. 1, s. 5
Annotation: Recenze.
Article