By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 9-21
Annotation: Studie se zabývá pojmem fikčnosti a problémem teoretického uchopení fikčních světů, přičemž nabízí též analýzu možných přístupů...
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 92-95
Annotation: Autor podává slohový rozbor povídkové knihy A. Lustiga "Ulice ztracených bratří".
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 90-96
Annotation: Na základě marxistické teorie Doležel rozděluje umělecký styl literární a umělecký jazykový styl či jazyk autorův. V první části autor...
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 19, 1958, č. 1, březen, s. 20-46
Annotation: Studie se zabývá vztahem textu vypravěče a textu postav. Polopřímá řeč je pojatá jako svého druhu mezistupeň, který se vyznačuje jistými...
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 21, 1960, č. 1, únor, s. 53-59
Annotation: Recenze se zabývá níže uvedenými sborníky s důrazem na jazykovědné příspěvky. Rozebírá i stylistickou studii K. Horálka K problému takzvané...
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 1, 15. 3., s. 56-64
Annotation: Článek informuje o referátech, které zazněly na poradě ČSAV 4. a 5. listopadu 1954 k otázce stylu a stylistiky.
Article
7
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 40, 1957, č. 1/2, březen, s. 1-15
Annotation: V úvodu rozlišuje autor pro epický text řeč autora a řeč postav; míru jejich vzájemného sepětí odvozuje z použitých jazykových prostředků...
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 19, 1958, č. 4, listopad, s. 314-315
Annotation: Recenze poukazuje na autorovo rozdělení polopřímé řeči na autorskou a personální. Dílo je zařazeno do českého kontextu a jsou zhodnoceny jeho...
Article
9
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 41, 1958, č. 1/2, březen, s. 22-36
Annotation: Autor se věnuje větné stavbě v Babičce B. Němcové a Lidech na křižovatce M. Pujmanové. Přihlíží přitom mj. ke studii J. Mukařovského (Pokus...
Article
10
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 42, 1959, č. 1/2, leden, s. 42-51
Annotation: Autor po stylistické stránce rozebírá cestopisnou reportáž J. Hanzelky a M. Zikmunda; jako základní požadavek postuluje stylovou jednotu díla...
Article
11
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 43, 1960, č. 3/4, duben, s. 80-86
Annotation: Autor rozbírá typické prvky Čapkova jazyka a ukazuje, které prostředky Čapek užívá pro vyvolání iluze spoluúčasti na vyprávění či zpřítomňování...
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 2, s. 26-29
Annotation: Druhá část rozhovoru o slavistice v Ann Arboru.
Article
15
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 3, s. 21-25
Annotation: Závěrečná část rozhovoru o slavistice na Michigan University v Ann Arboru, jmenovitě o L. Matějkovi a mezinárodním sborníku Cross Currents,...
Article
16
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 9, 2000, s. 11-31
Annotation: Analýza historického vývoje názorů na básnický jazyk a specifiku uměleckého stylu.
Article
17
18
by Doležel, Lubomír, 1922-2017 jk01022665{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003
Other Authors: '; ...Doležel, Lubomír, 1922-2017 jk01022665...
Annotation: Studie, s autorovými předmluvami k americkému vydání (s. 9-12) a k českému vydání (s. 13-15), s prologem: Od neexistujících entit k možným...
Book
19
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 22-27
Annotation: Rozhovor u příležitosti českého vydání Doleželovy knihy Occidental Poetics: Tradition and Progress.
Article
20
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 28-32
Annotation: Studie, zamýšlená původně jako doslov k 2. vydání Počátků krásné prózy novočeské.
Article