By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 199, 12. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
by Dorovský, Ivan, 1935-2021 jk01022745{{{}}}}
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2001.
Annotation: Autorský výbor z celoživotní recenzentské a publicistické aktivity, s úvodem Stručně o smyslu a účelu této knihy (s. 3-4) a s oddíly: Jazyk...
Book
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 1 a 3
Annotation: Článek k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Article
5
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 39, 15. 2., s. 12
Annotation: Nekrolog makedonské bohemistky.
Article
6
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 151, 30. 6., s. 8
Annotation: Nekrolog charvátského básníka a překladatele české a slovenské poezie.
Article
7
by Dorovský, Ivan, 1935-2021 jk01022745{{{}}}}
Published Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997.
Annotation: Soubor studií; s úvodem (s. 7-9) a s oddíly: Meziliterární centrismy (s. 11-69); Dvojdomost a biliterárnost v meziliterárním procesu (s. 71-105);...
Book
8
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 6, 1997, č. 1, s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article
9
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 45, 1996, č. 43, s. 195-197
Annotation: Recenze makedonského sborníku Literární kontext, obsahujícího mj. příspěvek V. Janevové-Stojanovičové věnovaný české a slovenské překladatelské...
Article
12
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 7, 1997, č. 1, s. 33-41
Annotation: Recenze románu G. Č. spjatého tematicky s více než desetiletým autorovým pobytem v Praze (též zmínky o jeho dalších "pražských" dílech).
Article
13
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 7, 1997, č. 1, s. 60-61
Annotation: Poznámka k vydání sborníku věnovaného sedmdesátinám Z. Urbana.
Article
14
In: Slovo - Brno. -- Roč. 89, 1997, č. 12, 15. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
by Dorovský, Ivan, 1935-2021 jk01022745{{{}}}}
Published Brno : Masarykova univerzita : Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, 1998.
Annotation: Sborník, s Úvodem (s. 5-8) a s oddíly: Češi a Makedonie (s. 9-199, mj. s kapitolami: Makedonský jazyk a literatura v českých zemích a na Slovensku,...
Book
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 8, 1998, č. 290, 11. 12., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 9, 1999, č. 4, 6. 1., s. 10
Annotation: Recenze sborníku referátů ze sympozia ke 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 9, 1999, č. 54, 5. 3., s. 9
Annotation: Zpráva o překladu Klubů poezie.
Article
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 8, 1998, č. 3, s. 47-49
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 27-34
Annotation: Studie; pokus na záladě definic pojmů národ a ethnos objasnit pojem "národnostní literatura" (zahrnuje pojem literatury národnostních menšin);...
Article