By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 4
Annotation: Reakce na rozhovor s R. B. Pynsentem "Na Čapkovi je všechno špatně".
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 24, 13. 6., s. 3
Annotation: Vzpomínka na návštěvy ve vile bratří Čapků a vyprávění autorova strýce V. Motla, který byl zahradníkem a posléze i řidičem K. Čapka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 4
Annotation: O A. V. Fričovi, jeho předcích, životě a politických aktivitách.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 31, 5. 8., s. 4
Annotation: Vzpomínka na historika A. Klimka.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 35, 27. 8., s. 4
Annotation: Nekrolog poslední pamětnice K. Čapka k jejímu úmrtí ve věku 97 let.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 4
Annotation: Úvaha o prvorepublikánské praxi "bílých míst" v časopisech.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 25, 18. 6., s. 4
Annotation: Úvaha o pomníku bratří Čapků na náměstí Míru a jeho tvůrci, v článku nejmenovaném.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 30, 23. 7., s. 4
Annotation: Místopisný článek, kritizující, že na vinohradských domech, kde bydleli F. Šrámek a J. Váchal, nejsou pamětní desky.
Article
10
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 3, 2002, č. 5, [květen], s. 4-5
Annotation: Vzpomínka synovce V. a B. Motlových, zahradníka, šoféra a kuchařky u bratří Čapků; s dvěma archivními fotografiemi.
Article
11
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 3, 2002, č. 9, [září], s. 15-16
Annotation: Medailon k jubileu 6. 7.
Article
12
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 3, 2002, č. 9, [září], s. 18-19
Annotation: Místopisný článek zaměřený zejména na vodňanské pobyty J. Zeyera a F. Heritesa.
Article
13
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 155, 4. 7., s. 4
Annotation: Krátký medailon k nedožitým 95. narozeninám.
Article
14
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 9, 2000, č. 18, 22. 1., příl. Víkendové listy, s. 5
Annotation: Vzpomínka na J. Foglara.
Article
15
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 9, 2000, č. 18, 22. 1., příl. Víkendové listy, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 9, 2000, č. 105, 5. 5., s. 10
Annotation: Článek o místě básníkova posledního spočinutí.
Article
17
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 9, 2000, č. 132, 7. 6., s. 10
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 19, 9. 5., s. 1-2
Annotation: O fotografické zálibě J. Foglara.
Article
19
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 216, 15. 9., příl. Čtení na víkend, s. 4
Annotation: První část vzpomínkového článku zahradníka a šoféra bratří Čapků.
Article
20
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 222, 22. 9., příl. Čtení na víkend, s. 4
Annotation: Druhá část vzpomínkového článku zahradníka a šoféra bratří Čapků.
Article