By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 14, 17. 1., s. 13
Annotation: Medailonek k 60. narozeninám K. Srpa.
Article
2
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2005, 30. 6., s. 48-59
Annotation: Obsáhlý biografický rozhovor, zmiňující též Dostálovu divadelní a literární činnost; datováno V Olomouci 10. 4. 2005.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 13. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 2, s. 4-9
Annotation: Rozhovor doplněný o biografickou poznámku o P. Dostálovi.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 18, 2. 5., s. 38-44
Annotation: Rozhovor a biografická poznámka o P. Dostálovi.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 16-20
Annotation: Příspěvek ministra kultury ze semináře o státní podpoře kultury.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 131, 6. 6., s. 21
Annotation: Mj. o situaci literárních časopisů.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 32, 5. 8., s. 2
Annotation: Odpověď ministra kultury na článek šéfredaktora LtN o státní podpoře Literárek (Od nynějška svobodně, LtN č. 31).
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 168, 22. 7., s. A4
iDnes.cz [online]. -- 22. 7. 2002
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury u příležitosti zahájení jeho druhého funkčního období; obecně o stavu kultury a jejím financování, okrajově...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 214, 13. 9., s. A6
Annotation: Příspěvek ministra kultury k debatě o financování literárních časopisů.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 75, 29. 3., s. 10
Annotation: Stanovisko ministra kultury ČR k odvolání ředitele nakladatelství V. Pistoria.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 51
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury, přetištěný ze Svobodného slova, 27. 11. 1999.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 234, 7. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury o mimoliterárních aktivitách spisovatele M. Nezvala; mj. o oblibě jeho knihy Premiér a jeho parta u premiéra Zemana.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 40, 17. 2., s. 6
Annotation: Vzpomínka k úmrtí M. Horníčka.
Article
15
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 206, 4. 9., s. 17
Annotation: Rozhovor o situaci na ministerstvu, též o literární grantech.
Article
16
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 277, 27. 11., s. 13
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury o jeho plánu zavést státní stipendia pro české spisovatele.
Article
17
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 277, 27. 11., s. 13
Annotation: Rozhovor o záměru zavést státní stipendia pro spisovatele.
Article
18
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 159, 9. 7., příl. Magazín RP, s. 4-5
Annotation: Reportáž.
Article
19
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 167, 19. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 169, 21. 7., s. 2
Annotation: O setkání P. K. s přáteli na Sázavě u příležitosti jeho 66. narozenin.
Article