By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 110, 9. 5., s. 7
Annotation: Báseň.
Article
2
3
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 129
Annotation: Kritika špatně vytištěných dřevorytů P. Šimona v níže zmíněné knize.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 85, 10. 4., s. 5
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 213, 4. 9., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
8
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 219, 11. 9., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Satiromet.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 88, 14. 4., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 21, 1969, č. 11, listopad, s. 331-332
Article