By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 7, 18. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 9, 27. 2., s. 4
Annotation: Glosa o edici, která vychází od r. 1958 v nakladatelství Československý spisovatel.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 16, 18. 4., s. 3
Annotation: Reakce na diskusi v Literárních novinách.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1016-1042 a č. 10, s. 1180-1207
Annotation: Studie o roli Julia Fučíka jako literárního kritika pro počáteční stadia vývoje československé literatury, srovnání Fučíkovy práce s F....
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 5, 30. 1., s. 3
Annotation: Kritika proměnlivosti názorů J. Hájka ilustrována na příkladu jeho posledních knih.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 7, 13. 2., s. 4
Annotation: Polemika se statí J. Hájka O realismu, modernismu a některých nedorozuměních.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 7, 13. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 8, 20. 2., s. 4
Annotation: Polemika s úvodem K. Chvatíka k jeho stati Významný pokus o řešení noetické problematiky estetiky (Nová mysl, č. 1).
Article
10
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 10, 6. 3.., s. 4
Annotation: Reakce na Hájkovu odpověď (Tvorba č. 9/1958) na kritiku V. Dostála (Kultura č. 7/1958) Hájkovy stati O realismu, romantismu, modernismu a některých...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 3, 16. 1., s. 4
Annotation: Polemika s kritikou šifry ju (LtN, č. 2/1958) básně O. Mikuláška Vyvolavači (Květen, č. 4).
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 855-861
Annotation: Recenze.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 9, 5. 3., s. 7
Annotation: Zpráva o moskevské konferenci, která se bude konat 3.-6. 3.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 16, 23. 4., s. 6
Annotation: Poznámka k otištěným básním lidové básnířky J. Řehákové.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 20, 16. 5., s. 3
Annotation: Polemika s Pavlovovým článkem Ještě jednou o socialistickém realismu a ještě o jiných věcech (Literaturen front 1957, č. 11-12).
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 26, 27. 6., s. 1-2
Annotation: Medailon S. K. Neumanna. S otištěním jeho básně Co by to bylo za život? a portrétem od M. Švabinského.
Article
19
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 788-789
Annotation: Medailon Jindřicha Hořejšího u příležitosti 10. výročí básníkova úmrtí.
Article