By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 23, 28. 1., příl. Kultura, únor, s. 17
Annotation: Článek o tištěných kalendářích K. L. S. z let 1596 - 1611.
Article
2
4
5
6
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 149, 28. 6., příl. Kultura, červenec '99, s. 8
Annotation: Medailon autora a vydavatele tištěných kalendářů.
Article
7
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 1, 1992, č. 46, 5. 11., s. 6
Annotation: O první česky tištěné knize (Kronika trojanská, Plzeň 1468) a o první české brožuře o objevení Ameriky (Vespucci Amerigo, Spis o nových zemích...
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 78, 2. 4., s. 5
Annotation: Medailónek F. X. Š. (22. 12. 1867-4. 4. 1937).
Article
9
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 189, 11. 8., s. 5
Annotation: Komentář k dopisu B. Němcové F. L. Čelakovskému z 27. 7. 1848 (mj. o Chodsku); opis dopisu uložen v Archívu města Plzně; {Čelakovský František...
Article
10
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 28, 1990, č. 1, s. 57-58
Annotation: Recenze; též recenze knihy Kumpera Jan a Hejnic Josef Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny; Komenský Jan...
Article
12
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 33, 1983, č. 2, s. 100-102
Annotation: Referát o výstavě instalované 10. 3.-13. 4.; starší období bylo reprezentováno především dokumenty o působení J. K. T.
Article
13
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 26, 1990, s. 237-244
Annotation: Referát o průběhu 9. ročníku sympozia, pořádaného v rámci Smetanovských dnů - Plzeň 1989 ve dnech 16.-18. března; komentovaný přehled příspěvků.
Article
15
16
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 61, 1980, č. 62, 13. 3., s. 5
Annotation: Nad korespondencí A. J. s V. B. z let 1906 - 1926.
Article
17
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 41, 2006, č. 2, s. 581-584
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 5, 1996, č. 304, 31. 12., příl. Kultura, leden '97, s. 17
Annotation: Medailon K. L. S. (1571-1613), který proslus především jako autor a vydavatel kalendářů.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 183, 8. 8., s. 8
Annotation: Medailón; (13. 8. 1905 Strážov u Klatov-3. 2. 1945 Klatovy).
Article
20
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 201, 29. 8., příl. Kultura, září '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article