By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Doubek, Vratislav, 1965- jn20000400522{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie přibližuje problematiku moderního vystěhovalectví 19. a raného 20. století, jeho podstatu, příčiny a orientaci jednotlivých proudů,...
Book
2
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 583-586
Annotation: Recenze reprezentativní ruské antologie Masarykových textů připravené česko-ruskou skupinou editorů.
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 272-280
Annotation: Recenze.
Article
4
by Doubek, Vratislav, 1965- jn20000400522{{{}}}}
Published Praha : Academia, 1999
Annotation: Studie; s Úvodem (s. 9-17) a s kapitolami: Mezi slovanstvím a češstvím. Univerzitní kompromisy; Boje nejen rukopisné; Ruská zkušenost a česká...
Book
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 5. 1., s. 6
Annotation: Náprstek Vojta; recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 177, 3. 8., s. 11
Annotation: Rozhovor s redaktorem sborníku; k vydanému č. 8; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 51/52, 23. 12., s. 11
Annotation: Kritika; též zmíněna kniha I. P. Sovětská zrada 1938. - K tomu replika I. Pfaffa v rubrice Zasláno (LtN, 1994, č. 6, s. 6, 10. 2.).
Article
9
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 9, 1993/1995, s. 225-227
Annotation: Recenze 1. (českého) a 3. (rakouského) svazku Masarykova spisu Rusko a Evropa.
Article
11
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 203-205
Annotation: Referát o průběhu diskusního panelu konaného pod názvem T. G. Masaryk, filosof a státník v rámci světové konference, kterou uspořádala ve...
Article
12
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 6, 2014, č. 1, červenec, s. 210-211
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Sociologický časopis. -- ISSN 0038-0288. -- Roč. 33, 1997, č. 1, s. 115-118
Annotation: Recenze kompletního textu tzv. třetího dílu Ruska a Evropy.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 4, prosinec, s. 32-36
Annotation: Článek k 60. výročí úmrtí TGM; předneseno na Večeru k 60. výročí úmrtí TGM; s poznámkou o programu večera na s. 31.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 9, listopad, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
17
by Doubek, Vratislav, 1965- jn20000400522{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2004.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 11-16) a s kapitolami: Politická publicistika a hledání východisek. Franz Schuselka - Karel Havlíček (s. 17-48); Hrozba...
Book
18
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 23-32
Annotation: Profil politika V. Klofáče.
Article
20
In: Cesty na východ. -- s. 5-19
Annotation: Úvodní studie k edici korespondence (808 dokumentů, z toho 291 od Rajevského, 517 Rajevskému; v plném znění je otištěno 122 dopisů, druhou část...
Book Chapter