By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Štafeta. -- Roč. 16, 1984, č. 3, s. 11-13
Annotation: Článek.
Article
3
6
In: Štafeta. -- Roč. 14, 1982, č. 3, s. 29-31
Annotation: Přehled vydávání souborů pověstí od druhé poloviny 19. století do současnosti.
Article
7
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 1, sv. 4, 1983, s. 87-94
Annotation: O historické, kulturněhistorické, literární a scenáristické práci M. V. K.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 9, listopad, s. 539-540
Annotation: Medailón.
Article
9
In: Štafeta. -- Roč. 18, 1986, č. 1, s. 26-27
Annotation: Medailón; (nar. 8. 9. 1925 Teresva na Zakarpatské Ukrajině).
Article
11
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 3 (8), 1998, č. 2, s. 12-14
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Studie Muzea Kroměřížska. -- R. 1992/1993, s. 76-78
Annotation: Předneseno na konferenci Tradiční a lidová kultura Hané (Kroměříž, 26. - 28. 11. 1991).
Article
14
In: Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. -- ISSN 1211-3182. -- Roč. 4, 1994, č. 1, s. 30-34
Annotation: Poznámka též o práci nakladatelství Alda, Ariel-Press, MCM, SAHU.
Article
15
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philolologica. Studia philolologica. -- Sv. 15, sv. 5, 1994, s. 55
Annotation: Recenze 2. vyd. dvou veršovaných knih K. Š. pro děti: Pohádky chudé na řádky (Praha, SNDK 1962); Kapela pana Anděla (Praha, SNDK 1965).
Article
17
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 10, 2005, č. 4, s. 40-41
Annotation: Medailon k 75. narozeninám H. Lisické.
Article
18
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 3 (8), 1998, č. 4, s. 29-30
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 109-112
Annotation: Přehledová stať o tvorbě E. F. pro děti.
Article
20
In: Historická Olomouc a její současné problémy. -- ISSN 0231-9764. -- Sv. 7, 1989, s. 343-350
Annotation: Přehledová stať ze sborníku příspěvků zaměřených na historickou, uměleckohistorickou a literárněvědnou problematiku Olomouce od r. 1918...
Article