By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Novinky.cz [online]. -- 2. 4. 2020
Annotation: Povídka, která po publikaci v Salonu vyšla v knize "Miliónový časy : povídky pro Adru"; připojena nepodepsaná průvodní poznámka vysvětlující...
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 7. 4. 2018
Annotation: Ukázka z novely vycházející v nakladatelství Druhé město; v úvodu připojena anotace.
Article
3
In: die horen. -- ISSN 0018-4942. -- Roč. 57, 2012, č. 245, s. 50
Annotation: Portrét spisovatelky a ilustrátorky L. Lomové.
Article
4
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 12. 3. 2014
Annotation: Rozhovor s I. Douskovou o právě vycházejícím románu "Medvědí tanec".
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 4. 5. 2006
Annotation: Rozhovor s I. Douskovou u příležitosti vydání jejího románu "Oněgin byl Rusák"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 3, 2013, č. 1, březen, s. 46-47
Annotation: Rozhovor o literární činnosti. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Irena Dousková".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o měsíčníku Maskil, vydávaném židovskou kongregací; na s. 6 otištěna ukázka (Vidím tě v tom okně, Chéri...) z nového rukopisu...
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 129, 3. 6., příl. Salon, č. 370, s. 1
Annotation: Rozhovor u povídky Já píši Vám... (s.1, 3).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 11, 25. 5., s. 15
Annotation: Vzpomínka na matku - herečku příbramského divadla; v rubrice Opožděné dopisy.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 3, 2004, č. 35, 26. 8., s. 70-71
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 26, 26. 6.-2. 7., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou o jejích úspěšných knihách.
Article
12
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 15, 2006, č. 39, 28. 9., příl. Literatur, s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti německého vydání prózy Hrdý Budžes.
Article
13
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2006, č. 5/6, 29. 5., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 161, 13. 7., s. 35
Annotation: Rozhovor u příležitosti její účasti na Měsíci autorského čtení.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 156, 8. 7., příl. Jižní Morava, s. D4
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Konfrontační otištění dvou básní V. H. : Únor (úryvek) a 17. listopad (Týdeník Čs. rozhlas, č. 53/1989).
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 28, 3. 2., s. D8
Annotation: Rozhovor s I. Douskovou o vydání jejích níže uvedených próz v podobě audioknih.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 105, 4. 5., příl. Pátek, s. 6-11
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 198, 23. 8., s. A11
Annotation: Vzpomínkový článek na srpen 1968.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 275, 24. 11., příl. ONA Dnes, č. 47, s. 8-13
Annotation: Rozhovor s I. Douskovou o jejím životě a díle.
Article