By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}
Published Praha : Scriptorium, 2018.
Annotation: Monografie přestavuje kodikologické způsoby popisu středověkých literárních rukopisů, které zkoumá se zřetelem k jejich materiální stránce...
Book
3
4
by Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}
Published Praha : Národní muzeum : Scriptorium, 2011.
Annotation: Soupis rukopisů čítající 125 položek (s. 35-476); - s Úvodem (s. 7-14, angl. s. 23-31, překlad Sean Mark Miller a Kateřina Millerová); s úvodní...
Book
5
6
In: Knižní kultura českého středověku. -- ISBN 978-80-7649-012-3. -- S. 12-109
Annotation: Studie sleduje dějiny knižní kultury na území českého státu v 10.-15. století a jejich výrazné mezníky (narušení monopolu latiny v 2. polovině...
Book Chapter
7
by Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}
Published Praha : Národní muzeum : Scriptorium, 2017.
Annotation: Monografie představuje katalogové zpracování sbírky rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea signatury 1 K, k níž byly přiřazeny i fragmenty...
Book
8
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 65, 2020, č. 1/2, s. 19-30
Annotation: Studie o básni "Facetus", tehdejším jednom z nejrozšířenějších moralizujících básnických textů, a dvou českých překladech dochovaných...
Article
9
by Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}, Marek, Jindřich, 1978-
Published Praha : Národní muzeum : Scriptorium, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Katalog dvou sbírek rukopisných zlomků uložených v Knihovně Národního muzea; - s úvodní studií (též v angličtině), soupisem rukopisů (1385...
Book
10
by Boldan, Kamil, 1966-, Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2007.
Annotation: Výpravná publikace, s úvodními studiemi (s. 15-58) a s oddílem Putování kodexu prostorem a časem (s. 59-117); - s bohatým obr. doprovodem a s...
Book
11
by Marek, Jindřich, 1978-, Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529{{{}}}}
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2016.
Annotation: Monografie je katalogem, který popisuje středověké latinské rukopisy Národní knihovny ČR získané po vydání Truhlářova katalogu a zařazené...
Book
12
Annotation: Kolektivní monografie představuje českou středověkou knižní kulturu, středověké rukopisy a inkunábule, sleduje jejich produkci a recepci, proměny...
Book
13
In: Knižní kultura českého středověku. -- ISBN 978-80-7649-012-3. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva ke knize shrnující dosavadní poznání o české a moravské knižní kultuře ve středověku jmenuje některé novější přístupy (archeologie...
Book Chapter
14
Annotation: Kritické vydání textu "Korunovačního řádu Karla IV." doplněné odbornými komentáři charakterizujícími jej jakožto památku českého písemnictví,...
Book
15
Obsah knihy
Annotation: Katalog ke sbírce rukopisů obsahující autografy panovníků a dalších významných osobností, originály rukopisů Královédvorského a Zelenohorského...
Book
16
Annotation: Katalog ke sbírce rukopisů, významný celek tvoří Komeniana a cenná dokumentace k rukopisům Královédvorskému a Zelenohorskému; s podrobnými...
Book
17
Other Authors: '; ...Dragoun, Michal, 1974- jn20000400529...
Annotation: Kolektivní monografie přináší kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných kodexů a zasazují jejich znění do historického, kodikologického...
Book
18
Annotation: První svazek tvoří faksimile kodexu (uloženého v Knihovně Národního muzea pod signaturou IV B 24), svazek druhý obsahuje soubor komentářů a...
Book
19
Annotation: Část katalogu rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea, dokončující vědecké zpracování základní řady složené ze signatur 1 A-1 G v...
Book