By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 4, 1990, č. 2, léto, s. 20-22
Annotation: Medailón k 26. 5.
Article
4
In: Hlasy Brna. -- Roč. 1, 1990, č. 3, s. 14
Annotation: V rubrice Postavy brněnské kultury.
Article
5
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 1, duben, s. 2
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
6
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 2, květen, s. 6-7
Annotation: K 80. výročí narození 26. 5.
Article
7
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 3, s. 9
Annotation: Medailón u výběru z básní (s. 8-9).
Article
8
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 3, s. 30
Annotation: O obsahu prvého čísla.
Article
9
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 29. 3., s. 6
Annotation: K vydání prvého čísla.
Article
10
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 30, 26. 7., příl. Vodotrysk, č. 3, s. 6
Annotation: S připojeným slovníkovým heslem (nar. 15. 12. 1952 Brno).
Article
11
In: Zpravodaj Moravského muzea v Brně. -- Roč. 11, 1987, č. 1, s. 27
Annotation: Konalo se k 150. výročí narození K. H. M. v Brně 1986.
Article
12
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 89, 8. 5., s. 3
Annotation: Fejeton s poukazy na další absence pamětních desek v Brně; k článku: Vlašín Štěpán (Rovnost 2. 4.).
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 103, 1988, č. 224, 22. 9., s. 5
Annotation: Poukázáno na omyl editora, který do jeho spisů zařadil báseň: Mikulášek Oldřich ze sbírky Podle plotu (báseň má název Kráčím sám...).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 44, 3. 11., s. 10
Annotation: Glosa k chybnému zařazení básně: Mikulášek Oldřich, Podle plotu do kainarovské edice pod názvem Kráčím sám...
Article
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 194, 18. 9., s. 3
Annotation: Recenze tisku k výstavě sochaře: Preclík Vladimír; L. K. napsal verše.
Article
17
In: Do posledního doušku. -- S. 68
Annotation: Ediční poznámka k výboru z celoživotní tvorby, obsahujícího též sedm knižně dosud nepublikovaných básní; s oddíly Křty, Prašivcův zpěv,...
Book Chapter
18
In: Listy Klubu přátel poezie : zima 1986. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1986, listopad, s. 16
Annotation: Recenze u výběru z básní na s. 17.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 31, 7. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 48, 27. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article