By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 52, 25. 12., s. 9
Annotation: Článek; o události v čísle (i předchozím) řada dalších textových i obrazových materiálů.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Ukázka z nikdy nevydaného díla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 26, 26. 6., s. 1-2
Annotation: Úvodník.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 3
Annotation: Kritika satiry, "která zesměšňuje na příklad v zásadě takový přirozený zjev našeho života, jako je konání schůzí vůbec nebo uplatňování...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 51, 18. 12., s. 8
Annotation: Zpráva; o události v čísle (i v předchozích a následujících číslech) mnoho původních materiálů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 1, 1. 1., s. 3
Annotation: O závěru II. sjezdu sovětských spisovatelů 26. 12. 1954; sjezdové referáty a obrazové materiály otištěny ve velkém množství v tomto i následujícím...
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 91, 17. 4., s. 2
Annotation: Projev J. Drdy o školství a kultuře.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 144, 18. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s J. Drdou.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 113, 9. 5., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 28, 3. 2., s. 2
Annotation: Projev Jana Drdy o potřebě kultury a osvětové práci v Národním shromáždění.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 23, 28. 1., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy Ilja Erenburg; vzpomínky na I. Erenburga.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 108, 8. 5., s. 4
Annotation: Úryvek.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 12, 21. 3., s. 4
Annotation: Výtah z projevu na smutečním shromáždění českých spisovatelů 16. 3.; s úvodní redakční poznámkou o průběhu akce (s výčtem účastníků).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 13, 28. 3., s. 1
Annotation: Úvodník k jmenování A. Zápotockého prezidentem republiky; s portrétní kresbou.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 28, 11. 7., s. 3-4
Annotation: S mezititulky Současné úkoly Svazu čs. spisovatelů, Nedostatky naší svazové práce, Potřeba pomáhající kritiky, O literárním dědictví,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 41, 10. 10., s. 3
Annotation: Projev ideově se hlásící k výsledkům posledního sjezdu sovětské komunistické strany; mj. o významu satiry a hry M. Stehlíka Nositelé řádu.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 4, 23. 1., s. 1 a 3-4
Annotation: Výtah z úvodního referátu na aktivech Svazu čs. spisovatelů konaných 13.- 15. 1. 1954 v Praze, Brně a Bratislavě; s úvodní redakční poznámkou...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 2, 10. 1., s. 3
Annotation: Nekrolog; se snímkem I. Olbrachta ve společnosti Kl. Gottwalda a J. Taufra.
Article
19
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 55, 6. 3., s. 4
Annotation: Esej J. Drdy o úloze spisovatele ve společnosti.
Article