By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 333
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 343-345
Annotation: Rozhovor, mj. o J. Čepovi, původně připravený pro časopis Proglas; v úvodní poznámce o knižně dosud nevydaných vzpomínkách J. Dreslera Slovo...
Article
3
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- Roč. 11, 1994, č. 6, 14. 10., s. 38
Annotation: Recenze; připojen též posudek: Rovenský Roman.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 2-9 - č. 10, červen 1995, s. 506-516
Annotation: Vzpomínková studie na kulturní vysílání Slovo a svět rozhlasové stanice Svobodná Evropa; V č. 1 mezi spolupracovníky uveden mj. : Demetz Peter,...
Article
5
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 17, srpen, s. 31
Annotation: Medailón.
Article
6
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 22, s. 11
Annotation: Minařík Pavel; vzpomínka na jeho působení v redakci rádia Svobodná Evropa a jeho stycích s J. F. Též o zcizené korespondenci: Čep Jan. Datováno...
Article
7
8
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 23, [říjen], s. 30-31
Annotation: Autobiografický článek; o podmínkách poúnorového a posrpnového exilu.
Article
9
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 27, s. 6
Annotation: Příspěvek k životopisu; mj. o časopise Svědectví.
Article
10
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 2, 1993, č. 270, 20. 11., Příloha, s. 9
Annotation: Polemika s recenzí Víta Vlnase (Český časopis historický, 1/1993).
Article
11
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 31, prosinec, s. 9
Annotation: První část vzpomínek. Mj. o konfliktní spolupráci: Hostovský Egon - Firt Julius.
Article
12
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 32, prosinec, s. 12
Annotation: Další část vzpomínek; mj. o: Havel Miloš, Čep Jan, Němeček Zdeněk.
Article
13
In: Kuropění. -- S. 175-179
Annotation: Medailón.
Book Chapter
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: Recenze sborníku medailónů osobností čs. exilu po roce 1948, též osobností literatury.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 61, 13. 3., s. 5
Annotation: Též o současném zájmu o M. J. v Německu.
Article
16
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 36, 1990, č. 1, leden, s. 7
Annotation: Medailón; mj. o eseji K. Č. Proč nejsem komunistou a o kritickém hodnocení tohoto eseje: Pohorský Miloš.
Article
17
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 36, 1990, č. 1, leden, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Masarykova abeceda. -- S. 7-21
Annotation: S kapitolami Život, Myslitel, Křesťan; Textová kritika.
Book Chapter
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 22, 29. 5., s. 3
Annotation: Mj. o dosavadních vykladačích TGM a o pohnutkách k uspořádání tohoto výboru.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 23-25
Annotation: Příspěvek přednesený na Konferenci o díle Jana Čepa.
Article