By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 13, 2002, č. 3, s. 17-21
Annotation: O deseti nových hrách vybraných do finále anonymní soutěže o Cenu Alfréda Radoka za nejlepší původní českou nebo slovenskou hru; autoři (autorky)...
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 4, prosinec, s. 78-79
Annotation: Referát.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 3, s. 99-112
Annotation: Studie o díle P. Lébla a postmoderních prvcích v jeho hrách a vlivu alternativního divadla 70. a 80. let režisérů O. Krejči, A. Radoka a J. Maliny;...
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 1, s. 78-84
Annotation: Článek shrnuje teoretické a metodologické problémy, o kterých se debatuje na magisterských a doktorských seminářích na Katedře divadelních...
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 6, 20. 3., s. 10
Annotation: Článek o dosavadní divadelní kariéře V. Morávka. Autor líčí utváření režisérského gesta na pozadí jeho inscenací.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 5, 2009, č. 2, únor, s. 2-4
Annotation: Rozhovor o skotském dramatu a Skotském národním divadle; na s. 49-52 otištěn komentář D. Drozda k ukázce z jím přeložené hry S. Gloverové...
Article
8
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., Supplementum, s. 5
Annotation: Úvodní komentář k Supplementu časopisu Theatralia.
Article
9
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 277-281
Annotation: Doplněná a upravená bibliografie J. Veltruského, jež poprvé vyšla ve Veltruského knize "Příspěvky k teorii divadla" v roce 1994.
Article
10
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 228-230
Annotation: Úvodní komentář k dosud neznámým archivním rukopisům J. Veltruského "Strukturalismus a divadelní věda", "Básnická autostylizace" a "K problematice...
Article
11
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 86-128
Annotation: Studie srovnávající dvě verze studie J. Veltruského "Dramatický text jako součást divadla" z let 1941 a 1976, resp. 1994 - v širším kontextu...
Article
12
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, 15. 4., s. 178-189
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 214-217
Annotation: O textech O. Suse a I. Osolsobě věnovaných Estetice dramatického umění O. Zicha, otištěných na následujících stranách tohoto svazku.
Article
14
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, 15. 10., s. 116-120
Annotation: Recenze; s biografickou poznámkou o autorovi studie (s. 120).
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 9, 10. 11., s. 76
Annotation: Esej o současné divadelní kritice, zejm. k níže zmíněnému čtrnáctideníku.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 88
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích.
Article
18
by Drozd, David, 1976- jo20010085611{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009.
Annotation: Monografická práce zabývající se celkem díla esejisty Josefa Šafaříka ve všech jeho tvůrčích obdobích. Opřeno o publikované i nepublikované...
Book
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 1, březen, s. 3-14
Annotation: Studie (přepracovaná kapitola z disertační práce autora Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka); s biografickou poznámkou o autorovi. -...
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 21, 2007, č. 1, jaro, s. 20-21
Annotation: Medailon, věnovaný J. Šafaříkovi.
Article