By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 140-141
Annotation: Autor informuje o berlínské operní inscenaci Haškova Švejka.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 62-65
Annotation: Autor se na základě závěrů, které přinesly XX. sjezd KSSS a III. sjezd sovětských spisovatelů, zamýšlí nad dalším směřováním (české)...
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 342-349
Annotation: Autor na základě podnětů, vyvolaných diskusemi o socialistickém realismu v socialistických i západních zemích, uvažuje o chápání tohoto pojmu...
Article
4
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 1, leden, s. 119-120
Annotation: Polemika s reakcí J. Petrmichla (Literární noviny, č. 42) na článek K. Hanzíkové "Bedřich Václavek a sovětská literatura" (Sovětská literatura,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 102, 14. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 170, 20. 6., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 587-588
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 5, květen, s. 234-236
Annotation: Recenze na dva překlady Majakovského.
Article
9
10
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 3, březen, s. 100-102
Annotation: Článek se ohlíží za životem a dílem spisovatele a dramatika u příležitosti sta let od jeho smrti.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 6, červen, s. 216-217
Annotation: Nekrolog krátce shrnuje Mathesiovo překladatelské působení.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 50, 11. 12., s. 1-2
Annotation: Historicky pojatý přehledový článek k chystanému 2. všesvazovému sjezdu sovětských spisovatelů.
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 110-111
Annotation: Krátká recenze se nejprve zabývá autorem, poté klíčem k volbě jednotlivých statí výboru a nakonec se soustředí na stránku překladatelskou.
Article
15
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 187-189
Annotation: Krátká recenze na dvě níže uvedené ruské monografie se soustředí především na vztah Černyševského k marxismu a na některé otázky překladatelské.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 232, 22. 8., s. 4-5
Annotation: Obsažný přehled názorů ze sovětského tisku.
Article
17
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 6, červen, s. 727-730
Annotation: Stať si všímá otevřeného dopisu ruských spisovatelů (1924), kteří se společně postavili proti kritice, která je "demoralizuje" a staví jejich...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 258, 28. 9., s. 4
Annotation: Studie zaměřená k nadcházejícímu XIX. sjezdu VKS(b) v Moskvě.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 107-109
Annotation: Autor na základě myšlenek V. V. Kožinova přemítá o problematice uměleckého obrazu.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 10, prosinec, s. 343-344
Annotation: Studie u příležitosti smrti sovětského spisovatele sleduje jeho činnost spojenou s Československem i recepci jeho přeložených děl.
Article