By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 38
Annotation: Básně ze sbírky "Nebe - Peklo - Já".
Article
2
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 128-131
Annotation: Projev přednesený na vernisáži výstavy "Relikviáře" J. Švankmajera protkaný úvahami na téma fetiše a surrealistického spojování nespojitelného.
Article
3
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 45
Annotation: Básně ze sbírky "Nebe - peklo - já".
Article
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 129-131
Annotation: Projev na vernisáži výstavy kreseb a obrazů T. Kroupy "Rozkrývání" v Galerii Emila Juliše 15. 4. 2018; autor se opírá o uvažování J. Štyrského...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 4. 4., s. 57
Annotation: Úryvek básně, připojena anotace básnické sbírky "Nebe - peklo - já".
Article
6
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 126-128
Annotation: Úvaha nad tvůrčí metodou P. Martince a J. Kohouta, mj. se vztahující i k básnické tvorbě J. Kohouta, u příležitosti společné výstavy obou...
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 6. 2005
Annotation: Rozhovor s F. Dryjem u příležitosti vydání souboru esejů "Surrealismus není Umění"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 24. 10. 2005
Annotation: Nekrolog výtvarnice E. Švankmajerové.
Article
9
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 9. 2014
Annotation: Článek o J. Švankmajerovi u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
12
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. [2012], č. 67, s. 122-124
Annotation: Přetisk proslovu proneseného na vernisáži níže uvedené výstavy J. Kohouta v Galerii Emila Juliše v Černčicích dne 17. 6. 2012.
Article
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. [2012], č. 67, s. 33
Annotation: Úvodní poznámka k otisku úryvků dramatických skečů (s. 34-39) hraných v rámci pořadů "Večer Analogonu" (1998-2012). Doplněno o přetisk části...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 7. 3., s. 10
Annotation: Rozhovor o angažované poezii. Na s. 8-9 je otištěn výběr z jeho angažovaných básní z rukopisné sbírky Ach! a poznámka o autorovi (s foto).
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 5, s. 33-41
Annotation: Rozhovor; mj. k současné diskusi o angažovanosti v literatuře, o současné poezii, surrealismu a nové básnické sbírce F. Dryjeho (ukázky z ní...
Article
16
In: Ach!. -- s. 44-[46]
Annotation: Autorova poznámka (s využitím interview A. Borziče Tenhle chleba nežeru, Tvar 5/2013; upr. a rozš. verze vyšla v revue Analogon č. 69/I-2013).
Book Chapter
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. [2011], č. 65, s. 118
Annotation: Krátký referát o Večeru poesie Vratislava Effenbergera, pořádaného 9. 8. 2011 v PNP u příležitosti 25. výročí úmrtí V. E. S fot.; doplněno...
Article
18
In: Hrdlořezy a zvukomalby 2005-2007. -- s. 52-60
Annotation: Doslov k česky psané sbírce amerického spisovatele; - s Autorskou poznámkou (s. 50-51) a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 61, s fot.).
Book Chapter
19
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 139-140
Annotation: Rozhovor převzatý z Portálu české literatury (www.czlit.cz).
Article
20
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, příl. Anthology of Czech and Slovak Surrealism, č. 5, s. VIII-XIII
Annotation: Portrét J. Švankmajera, včetně biograficko-bibliografické poznámky.
Article