By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 56, 2006, č. 2, 21. 4., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 90, 2002, č. 2, s. 56-57
Annotation: Článek o rozvoji pražského divadelnictví na začátku 20. let dvacátého století a o divadelních časopisech.
Article
3
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 49, 2000, č. 5, 19. 10., s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 90, 2002, č. 6, s. 250
Annotation: Medailon autora loutkových her pro děti a divadelních her (zemřel někdy po r. 1889).
Article
5
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 51, 2001, č. 1, 5. 3., s. 8-10
Annotation: Stať vyvolaná příspěvkem M. Scholzeho zabývajícím se, v konfrontaci s názory českých loutkářských historiků, českou variantou loutkové...
Article
6
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 80-81
Annotation: Předmluva k otištěné loutkové hříčce z roku 1910 (s. 82-91).
Article
8
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 39, 1989, č. 5, květen, s. 103-105
Annotation: Pokus lexikografky o určení autorství některých her obrozenského repertoáru se zřetelem na P. Konopáska.
Article
9
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1998, č. 1/2, s. 31-34
Annotation: O dramatikovi, herci, scenáristovi, režisérovi a loutkáři a o jeho pracích.
Article
10
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1997, č. 8/9, s. 201-203
Annotation: Stať hodnotící tvorbu dvou loutkářů.
Article
11
In: Čarodeník Barnabáš a Meroenes aneb Zavinšovaná princezna. -- s. 66-77
Annotation: Doslov - komentář (převzato z: Československý loutkář 42, 1992, č. 11) k loutkové hře vesnického učitele M. Minydeho nalezené v souboru šesti...
Book Chapter
12
by Dubská, Alice, 1938- jo2004213776{{{}}}}
Published Praha : Akademie múzických umění, 2011.
Annotation: Monografie; - s kapitolami: K začátkům českého loutkářství; Náchodský měšťan Jan Jiří Brát; Cesta Antonína Bráta - Antona Pratteho z...
Book
13
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 27, 1977, č. 12, prosinec, s. 278
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1996, č. 10, s. 229
Annotation: Heslo; E. K., nar. 18. 4. 1906 Praha, zemřel r. 1976 Nyon, Švýcarsko, český loutkový režisér, dramaturg, pedagog a spisovatel (psychologický román...
Article
15
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1995, č. 3, s. 52-53
Annotation: Příspěvek zavbývající se problematikou a funkcí legendy v loutkovém divadle; historický vývin tohoto literárního žánru je ukázán na hře...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 122, 25. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 21, s. 15
Annotation: Medailon (18. 4. 1906 - 1976, Švýcarsko); též o jeho povídce Cesta (literární předloze filmu Daleká cesta) a románu z pozůstalosti Vila Humbolt...
Article
17
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 37, 1987, č. 9, září, s. 212
Annotation: Veselý Jindřich; recenze.
Article
18
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 27, 2016, č. 1, s. 151-159
Annotation: Rozhovor s divadelní historičkou Alicí Dubskou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1997, č. 1/2, s. 10-13
Annotation: Stať o společenském významu jeho tvorby a o jeho uměleckém odkazu.
Article
20