By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 2, s. 1-35
Annotation: Autor rozvíjí filozofickou úvahu nad jedinou větou Ladislava Klímy, v níž je vyjádřena touha "nesrat se" se životem; Dubský si všímá nejen...
Article
2
In: Kámen ze srdce. -- s. 189-201
Annotation: Doslov k souboru básnických sbírek: Obyvatelná těla, Kámen ze srdce, Skanseny, doplňujícímu proluku mezi svazky Pěší věc a jiné předpokoje...
Book Chapter
3
by Dubský, Ivan, 1926- jk01023203{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2003.
Annotation: Soubor esejů a studií z let 1957-2001, uspořádaných do čtyř tematických oddílů: první obsahuje stati fenomenologicko-antropologické povahy...
Book
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 49, 29. 11.-5. 12., s. 21
Annotation: Recenze. - Oprava autora recenze v č. 50/1999 v rubrice Dopisy (Autor Antikrista to v Čechách opravdu nemá lehké) uvádí na pravou míru zkreslení...
Article
5
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- Roč. 11, 1994, č. 2, 8. 4., s. 14-15
Annotation: K 150. výročí narození.
Article
6
by Dubský, Ivan, 1926- jk01023203{{{}}}}
Published Praha : Pražská imaginace, 1991.
Annotation: Soubor esejů; kromě úvodního (s. 7-36), vycházejícího z Klímovy věty z knihy Boj o vše, zařazeny eseje Na cestě (o: Bosch Hieronymus), Carmina...
Book
8
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 39, 1991, č. 2, březen, s. 313-320
Annotation: Studie k samizdatové edici Havlových dopisů z vězení (únor 1980 - říjen 1981); původně publikováno v samizdatovém Kritickém sborníku 3, 1/1983.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 9, listopad, s. 24-30
Annotation: Studie o úsilí F. K. o překonání krize umění z konce 19. stol.
Article
10
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 5, květen, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 12, 1964, č. 4, červenec, s. 453-468
Annotation: O jeho vlivu naa českou a slovenskou filosofii; týká se také některých osobností literárních, zvláště K. H. Máchy, F. Palackého, F. M. Klácela,...
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 10, prosinec, s. 15-21
Annotation: Sleduje pronikání absurdity do moderní světové literatury zejména na A. Camusovi, J. Sartrovi, F. Kafkovi a A. Robbe-Grilletovi.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 2, s. 29-34
Annotation: Studie.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 40, 4. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 6, 1961, č. 1, březen, s. 234-245
Annotation: Mj. o stati G. Gibiana Karel Čapek's Apocryphs and Franz Kafka's Parables v The American Slavic and East European Review 1959, vol. XVII/2, od s. 238.
Article
16
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 181-197
Annotation: Studie o vztahu k domovu, o bezdomoví a odcizení, mj. v díle K. H. Máchy a Franze Kafky.
Article
17
In: Paternoster (Vídeň). -- R. 1983/1984, č. 4/5, s. 111-121
Annotation: Esej.
Article
18
19
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 44, 1996, č. 2, duben, s. 347-348
Annotation: Nekrolog; k úmrtí historika, zabývajícího se též filozofií a literaturou, 25. 3. 1996.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 39, 24. 9., s. 9
Annotation: Recenze-esej odvolávající se na citát z Vančurova díla.
Article