By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 14, červen, s. 158-159
Annotation: Recenze Prostoru č. 41.
Article
2
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 7, [březen], s. 86-90
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 207, 3. 9., příl. Národní 9, č. 36, s. 2
Annotation: K americkému vydání pod názvem The Republic of Whores, přel. Wilson Paul, nakl. The Ecco Press, a k recenzi: McManus James, New York Times, lit. příloha.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Nedělní LN, č. 40, s. 2
Annotation: O jeho esejistickém projevu na Stanfordské univerzitě Fatální nepoučitelnost (LtN, č. 40, s. 1, 7).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 18, 22. 1., příl. Nedělní LN, č. 3, s. 1, 3
Annotation: Chicago; o tamních českých listech Denní hlasatel, Hlas národa.
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 155, 4. 7., s. D8
iDnes.cz [online]. -- 8. 4. 2009
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 11, [červen], s. 140-144
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 5, [červen], s. 55-59
Annotation: Kritická stať o knize E. Kantůrkové.
Article
10
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 6, prosinec, s. 41-45
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 13
Annotation: Odpověď na nesouhlas překladatele s kritikou jeho překladu románu: McInerney Jay, Ransom.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 26, 29. 6., s. 13
Annotation: Recenze dvojjazyčného vydání.
Article
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 3, listopad, s. 56-61
Annotation: Kritická stať; též o jeho studii Angloamerická "Nová kritika", 1976.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 51, 7. 12., s. 10
Annotation: Rozhovor s P. Dudkem o jeho hře "Člověk s příběhem".
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 8, 12. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor o níže uvedené rozhlasové hře.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 44, 21. 2., s. D6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 10, [březen], s. 145-146
Annotation: Vyjádření se ke kritikám své recenze Trnové dívky (kritiky uveřejněny v KPRR č. 10, s. 140-145).
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 233, 4. 10., příl. Národní, č. 40, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 262, 8. 11., s. 11
Annotation: Referát o průběhu prvého dne světového kongresu PEN klubu v Praze 7. 11.
Article
20
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 8, [červen], s. 212-213
Annotation: Polemika s recenzí P. D.
Article