By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 108, březen, s. 1
Annotation: Projev na pietním shromáždění u hrobu K. Čapka u příležitosti 74. výročí jeho úmrtí.
Article
2
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 4, 1994, č. 2, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 3, 1993, č. 3, s. 2-4
Annotation: Úvaha o mýtu jako vědecko-literárním útvaru a o tom, zda se nachází v Bibli.
Article
4
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 2, 1992, č. 3, s. 38-44
Annotation: Nahlédnutí do současného pojetí teologie inspirace; mj. o literárním jazyku a jazyku bible, o psychologicko-sociologickém rozměru inspirace a...
Article
5
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 6, 1996, č. 1, s. 43-46
Annotation: O Staročeské bibli a o biblických studiích: Zapletal Vincent, Škrabal Pavel aj.
Article
6
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 6, 1996, č. 2, s. 43-45
Annotation: Medailon kazatele, profesora hebrejštiny; vl. jm. Schwatz [?] nar. asi 1434 v Kadani nad Ohří, zemřel pravděpodobně 1483; autor děl: Traktát proti...
Article
7
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 5, 1995, č. 2, s. 55-56
Annotation: Recenze; mj. o vztahu Židů a křesťanů a o antisemitismu.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 42, 11.-17. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor k výročí narození V. Havla.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 31. 3., s. 44
Annotation: Kulturní tipy, mj. na knihu M. Doležala.
Article
10
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 9, 1999, č. 4, s. 51
Annotation: Anotace.
Article
11
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 11, 2001, č. 3, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 11, 2001, č. 2, s. 66
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 11, 2001, č. 4, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 9, 1999, č. 4, s. 49-50
Annotation: Recenze sborníku k 70. narozeninám M. Balabána.
Article
15
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 9, 1999, č. 4, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 106, 2. 6., příl. Ego!, roč. 3, č. 22, s. 13
Ego!. -- 2. 6. 2017
Annotation: Rozhovor se věnuje čtenářství D. Duky.
Article
17
In: Heslo Čechoslovák. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; se seznamem použité literatury (s. 180); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
18
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 16, 2010/2011, č. 3, květen 2011, příl. Prezentace českého překladu Jeruzalémské bible, únor 2011, s. 1
Annotation: O vzniku a práci na projektu.
Article
19
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 21.-27. 4., s. 1, 3
Annotation: Články o novém překladu Bible kralické (shrnutí stanoviska České biskupské konference, rozhovor s D. Dukou a názor biblisty J. Roskovce z Centra...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A14
Annotation: Přetisk úryvku z rozhovoru V. Havla a D. Duky v televizním pořadu Společný výslech; s mezititulky Co pohřbila listopadová euforie; Občanská...
Article