By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha z hlubin. -- s. 125-143
Annotation: Autorův komentář k první básni výboru napsané v r. 1916 (datován Királyhida 1918).
Book Chapter
2
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2004, č. 34, březen, s. 2-5
Annotation: Reportáž z Březinova pohřbu převzatá z Lidových novin 31. 3. 1929.
Article
3
In: Svaté kněžství. -- s. 5-6
Annotation: Autorský úvod.
Book Chapter
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 32, 7. 8., příl. Literatura, s. F
Annotation: Esej přetištěný ze Šlépějí, 7 (Bělá u Bezděze 1920, s. 107); spolu s dalším Durychovým textem a s poznámkou "Stránka vznikla ve spolupráci...
Article
5
by Durych, Jaroslav, 1886-1962 jk01023358{{{}}}}
Published Olomouc : Periplum, 2002.
Annotation: Svazek obsahuje jednak knihu literárněkritických studií Ejhle člověk! (Praha, L. Kuncíř 1928), s. 7-142: Předmluva, Ejhle člověk!, Svět Karla...
Book
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 237-239
Annotation: Úvaha.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 1 (39), s. 104-106
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání 1. dílu románové tetralogie Země. Původně s titulkem Jaroslav Durych o svém novém románu in: Lidové listy,...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 21, 27. 5., s. 9-10
Annotation: Přetisk historického komentáře (Lidové noviny, 36, 14. 8. 1929).
Article
9
by Durych, Jaroslav, 1886-1962 jk01023358{{{}}}}
Published Praha : [s. n.], 1991.
Annotation: Soubory esejů, úvah, studií a statí (i dosud nepublikovaných): Jaroslav Durych o svém díle a o sobě (1989, 229 s.); Můj domove (Dodatek k Plížením...
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 167, 18. 7., příl. Nedělní LN, s. 16
Annotation: Přetisk fejetonu J. D. Do Staré Říše (LN, 1923) a jeho tří dopisů z roku 1921 (adresáti Florian Josef, Březina Otokar, Deml Jakub); převzato...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 10.-16. 9., s. 8
Annotation: Esej; (Lumír 1939).
Article
12
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 5, s. 14-15
Annotation: Otištění.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 3, [listopad 1991], s. 23-27
Annotation: Vzpomínka; přetištěno z: Kuncířova ročenka 1930.
Article
14
In: Sborník '97. -- R. 1997, červen, s. 133-135
Annotation: Úvaha z literární pozůstalosti J. D. (publikována též v příloze sborníku Listopad '96) vznikla na počátku 20. let jako součást autorovy nedokončené...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 204-206
Annotation: Autor tu podle obrazu u Panny Marie Sněžné v Praze popisuje děs a strach, který vychází z očí a který padá na pozorovatele.
Article
16
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 13-15
Annotation: Mj. o díle anonymního jezuitského autora "Apologie des Nouveaux Chrestiens" z druhé poloviny 17. století, předvším však o Charlevoixově Historii...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 71-73
Annotation: Ve sbírce "Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte", kterou v Münsteru ve Vestfálsku vydává profesor Dr. Schmidlin J., vyšlo jako 12. svazek...
Article
18
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 164-166
Annotation: O útrapách františkánského Tovaryšstva v Anglii.
Article
19
by Durych, Jaroslav, 1886-1962 jk01023358{{{}}}}
Published Praha : Torst, 1995.
Annotation: Genealogie rodu.
Book
20
In: Akord. -- Roč. 2, 1928/1929, č. 2, leden 1929, s. 48-52
Annotation: O redakčních a povinných výtiscích. O: Vodák Jindřich a Hilbert Jaroslav.
Article