By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 549-550
Annotation: Dopis informující o autorově ediční a publicistické činnosti.
Article
2
In: Boží bojovníci. -- S. 113-115
Annotation: Doslov editora k souboru esejů otiskovaných S. Braitem v revue Na hlubinu (autorova příprava na dílo Služebníci neužiteční).
Book Chapter
3
In: Rozmach. -- ISSN 1803-4594. -- R. 2001, č. 0, září, s. 1-2
Annotation: Úvodník šéfredaktora obnoveného časopisu, majícího od roku 2002 vycházet jako měsíčník.
Article
4
In: Dialog - Evropa 21. -- ISSN 1210-8332. -- Roč. 11, 2001, č. 1/4, s. 60-69
Annotation: Životopisná studie s obrazovým materiálem.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 6, červen, s. 321-322
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 38, 20. 9., s. 31
Annotation: Dopis V. D. (v rubrice Z redakční pošty) připomínající mj. osudy otcova díla za normalizace (např. jediný I. Slavík vzpomněl článkem Magický...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 3/4 (45/46), s. 49-64
Annotation: Úvaha; s poznámkou Text byl přednesen v pražském Klementinu 4. 11. 1999 na den svatého Karla Boromejského, biskupa a vyznavače a se stručnou biografickou...
Article
8
In: Papežové a císaři. -- S. 222-227
Annotation: Doslov k torzu historického úvodu k životopisu sv. Zdislavy (J. Durych, Světlo ve tmách) vydanému z pozůstalosti.
Book Chapter
9
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1997/1998, č. 7, s. 82-85
Annotation: Komentář k otištěným úryvkům z dopisů a názorů J. Durycha na J. Demla.
Article
10
In: Kněz a baba. -- S. 5-6
Annotation: Úvod k 1. vyd. výboru z publicistiky a drobných próz J. D., s oddíly: Lidové noviny, Lidové listy (později Lidová demokracie), Rozmach, Jiné...
Book Chapter
11
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 8, 20. 4. 1997, s. 437-439
Annotation: Úvaha o fascinaci německých básníků krásou českých žen. S odkazem na studii P. Eisnera Německý básník a česká žena (Akord, r. 3, 1930),...
Article
12
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 4, s. 60-68
Annotation: Zahajující část pravidelné rubriky věnované J. D. obsahuje stať O mučednictví (s. 60-62, o: Služebníci neužiteční), Stručný životopis...
Article
13
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 5, 1994, č. 5/6, s. 94-95
Annotation: Polemika s jeho vylíčením v knize: Nor A. C., Život nebyl sen, 1. díl, s. 453. O Durychově údajné proněmecké publicistice.
Article
14
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1994, č. 1 (5), s. 78-81
Annotation: Dvě stati s citacemi J. D. : Otokar Březina a Jaroslav Durych - {Březina Otokar}; Duch svatý v zapomenutí.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 542-548
Annotation: Úvaha o vztahu J. Durycha k chudobě.
Article
16
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 102, 30. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 47, 16.-22. 11., s. 4
Annotation: Článek o osudech tohoto díla poskytl syn J. D.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 4, prosinec 1992, s. 36-45; č. 5, leden 1993, s. 35-45
Annotation: Medailón; datováno 1992.
Article