By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 117, 20. 5., příl. Kavárna, s. D9
Annotation: Rozhovor s francouzským spisovatelem B. Duteurtrem.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 26, 28. 6., s. 14-15
Annotation: Rozhovor s hostem veletrhu Svět knihy v Praze, mj. o jeho vztahu k M. Kunderovi; s biografickou poznámkou (s. 15).
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 185, 10. 8., příl. Salon, č. 480, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; autor navštívil letošní veletrh Svět knihy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 48, 28. 11., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho návštěvy Prahy a Brna; mj. o jeho vztahu k M. Kunderovi.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 144, 21. 6., příl. Orientace, s. v
Annotation: Rozhovor s francouzským spisovatelem, který se v červnu v Česku zúčastnil turné scénických čtení Listování. Mj. zmínka o článku M. Kundery,...
Article