By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 13-18
Annotation: Portrét výtvarníka J. Šebka u příležitosti dvacátého výročí jeho úmrtí; zdůrazněna jeho inspirace v díle K. Němce a připojeno několik...
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 7, 1993, č. 3, podzim, s. 19-20
Annotation: O literární tradici Třebíčska; o sborníku Cesty a prvních třech číslech časopisu Šlépěje.
Article
4
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1991, č. 2, s. 50
Annotation: Biografická poznámka k otištěné básni A. B. Dary nebes a země (s. 51).
Article
5
6
7
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 2, s. 71-73
Annotation: Soubor zpráv, mj. o úmrtí V. Binara († 13. 1. 2016); rozhlasovém vzpomínkovém pořadu o S. Vodičkovi; o 65. narozeninách bohemisty P. Holmana,...
Article
9
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 7-10
Annotation: Článek se věnuje doprovodným ilustracím u díla J. Skácela.
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 91
Annotation: Nekrolog básníka J. Kuběny († 10. 8. 2017).
Article
12
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 24-30
Annotation: Článek o jubilejích básníka J. Suchého, obsahuje komentovaný výčet publikovaných děl a ukázku z díla.
Article
14
15
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2020, č. 75, únor, s. 11-20
Annotation: Stať o osobnosti a básnickém díle J. Zahradníčka a o recepci Zahradníčkova díla. Autor připomíná též osobnost J. Dokulila a dalších osobností,...
Article
16
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2017, č. 69, březen, s. 5-14
Annotation: Vzpomínka na J. Pěnčíka († 26. 6. 2016), v textu dopisy J. Demla.
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 9-17
Annotation: Portrét grafika J. Šindlera; připojeny dedikace J. Demla.
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 3-9
Annotation: Portrét J. Zahradníčka, zdůrazněn jeho vztah k Třebíči a bibliofilská vydání jeho básní; připojen básníkův epitaf ze sbírky "Čtyři...
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 38-39
Annotation: Nekrolog J. J. Zahradníčka, syna J. Zahradníčka.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 1-14
Annotation: Článek o osobnostech spojených s Tasovem a J. Demlem; připojena vzpomínka K. Švestky na J. Demla.
Article