By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 6
Annotation: Poznámka o slavnostním večeru v Kulturním domě železničářů na Vinohradech a výstavce v dvoraně pražské hlavní pošty v Jindřišské ulici.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 4
Annotation: Referát o filmu Hudba z Marsu, srovnávaného se sovětskými hudebními filmy; podrobněji o hereckých výkonech, mj. J. Beka a O. Krejči.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 284, 3. 12., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 3
Annotation: Příspěvek do diskuse, navazující na úvodník J. Putíka "o nebezpečí dogmatismu" a "dopis" M. Stehlíka "mladému dramatikovi". O vesnické tematice...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 53, 31. 12., s. 7
Annotation: Poznámka o schůzi dramatické sekce Svazu čs. spisovatelů věnované problematice autorů loutkových her (hlavní referát E. Kolár).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 7
Annotation: Referát o čs. premiéře polské hry o popravených manželích Rosenbergových.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 74, 24. 3., s. 3
Annotation: Úvaha o českých spisovatelích a české učitelské tradici.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 21, 21. 5., s. 4
Annotation: Referát, hodnotící mj. herecké výkony Zd. Štěpánka (Jan Hus) a O. Krejči (Štěpán Páleč).
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Fejeton. S přípiskem "Psáno 1. ledna roku 2008"
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 25, 22. 6., s. 2
Annotation: Próza.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 26, 29. 6., s. 8
Annotation: Próza.
Article
14
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 12
Annotation: Satirická próza.
Article
17
18
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 6, 1950, č. 57, 8. 3., s. 7
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry J. Zrotala.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 6, 1950, č. 61, 12. 3., s. 3
Annotation: Stať o A. Jiráskovi, otištěná k 20. výročí jeho úmrtí.
Article