By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 188, 14. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání nových překladů F. M. Dostojevského a L. N. Tolstého.
Article
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 1, květen, s. 22-23
Annotation: Komentář; na s. 23-28 otištěna ukázka z originálu, na s. 28-36 překlady A. Morávkové a L. Dvořáka. S bibliografickými poznámkami o překladatelích.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 16, 13. 4., s. 76
Annotation: Článek o nezákoném přebírání překladů.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 7, 12.-18. 2., s. 4
Annotation: Poznámka o semináři Obce překladatelů (prosinec 2006) o překládání písňových textů; v rubrice Jak to vidí překladatel.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 11, 10. 3., s. 1
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné ukázce (s. 10-11) ze stejnojmenných pamětí A. Solženicyna, týkající se mj. T. Řezáče, emigranta a špiona,...
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 17, 25. 4., s. 2
Annotation: K dvojímu paralelnímu vydání novely Psí srdce (přeložila Dušková Ludmila a Morávková Alena.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 23, 4. 9., s. 40
Annotation: Polemika šéfredaktora Lidového nakladatelství (od 3. 9. 1990) s článkem: Bystrov Vladimír (R, č. 21).
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 12, 20. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 2
Annotation: O klubovém večeru, uspořádaném aktivem mladých a začínajících překladatelů při Sdružení českých překladatelů.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 28, 14. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 8
Annotation: O besedě s kalmyckým básníkem v Praze; s citáty z jeho projevu.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 29. 10., s. 18
Annotation: O jeho překladu Tolstého románu; ukázka otištěna na s. 17-18.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 49, 30. 11., s. 19
Annotation: Rozhovor o jeho překladu Tolstého románu.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 182, 5. 8., s. 8
Annotation: Nekrolog. - K úmrtí ještě několik dalších článků v čísle (s. 3 a 9).
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 15, 9.-15. 4., s. 4
Annotation: Poznámka o divadelních kvalitách Mathesiova překladu Ibsenovy hry; v rubrice Jak to vidí překladatel.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 27, 2.-8. 7., s. 4
Annotation: Úvaha s citacemi názorů O. Fischera, J. Jungmanna, P. Eisnera a japanisty M. Vačkáře na překlad; v rubrice Jak to vidí překladatel.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 15
Annotation: Sloupek s citacemi L. Ulické, která navštívila Prahu u příležitosti českého vydání své knihy.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 80, 4. 4., s. 11
Annotation: Medailon k úmrtí J. Jevtušenka.
Article
17
In: Vital. -- Roč. 11, 2017, č. 2, červen/září, s. 20-25
Annotation: Rozhovor. Připojen autorův medailon.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 14, 8. 9., s. 13
Annotation: Sloupek o vztahu Evropy (Česka) a Ruska. S citacemi z Masarykovy přednášky o Slovanech ve světě a z Havlíčkových Obrazů z Rusi.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 4, 17. 4., s. 33-36
Annotation: Rozhovor o současné ruské literatuře a jejím překládání. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Libor Dvořák".
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 3, s. 96-97
Annotation: Vzpomínka na Miluši Zadražilovou.
Article