By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dracula. -- S. 381-398
Annotation: Doslov; s poznámkou autora (s. [5]); s úryvkem z textu (4. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 17-30
Annotation: Esej o sci-fi románech "Umina verze" E. Hakla, "Bytost" V. Kahudy a "Stručné dějiny Hnutí" P. Hůlové; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 23-33
Annotation: Esej o románu J. Kalfaře "Kosmonaut z Čech" a kritické i čtenářské recepci románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 38-52
Annotation: Studie, mj. o doslovech k českým vydáním Austenové z pera R. Nenadála.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 5. 2., s. 1, 14-16
Annotation: Recenze; též o překladu.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 3, s. 234-238
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 4-5
Annotation: Recenze; mj. o překladu.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 16, 3. 10., s. 16-19
Annotation: Studie o ženské literatuře.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 16, 2. 10., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 1, s. 16-20
Annotation: O stylu dětských říkanek a veršovánek; s anglickými a českými ukázkami.
Article
11
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 2, s. 4-27
Annotation: Esej o šesti kapitolách na téma Hilského knihy; s biografickou poznámkou o autorce (s. 27).
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 1, s. 29-37
Annotation: Translatologický rozbor.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 31. 12., s. 23-26
Annotation: Úvaha o procesu psaní a vlivu technických prostředků na spisovatelovo hledání literární pravdy. Autorku k této úvaze inspirovala výstava děl...
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 19. 10., s. 11-30
Annotation: Stať rozebírá úroveň překladu románu "Kvítek karmínový a bílý" V. Janiše; rozbor navazuje na recenzi v předešlém čísle Souvislostí.
Article
16
In: Pýcha a předsudek. -- S. 26-63
Annotation: Doprovodná studie k divadelní adaptaci románu Pýcha a předsudek shrnuje proměny recepce tohoto díla v anglickém i českém prostředí.
Book Chapter
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 17-26
Annotation: Esej o tzv. "literárních spoilerech". Autorka se zaměřuje především na otázku: zda může vyzrazení děje před přečtením literárního/dramatického...
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 19, 2008, č. 4, s. 12-22
Annotation: Recenze-studie s kapitolami O rytíři Teoretické podoby, O Nabokovově metafyzice a podstatách za jevy, Moudré knihy moudrých mužů.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 62, 14. 3., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Recenze; o tradici českých překladů Poeovy básně.
Article
20
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 4, 2006, No. 2, May, p. 166-167
Annotation: Recenze.
Article