By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 136, 12. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 24, s. 2
Annotation: O životě, činnosti a odkazu B. Václavka; ke 116. výročí jeho narození.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 202, 29. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 35, s. 1
Annotation: Článek o Václavkově roli v literární skupině, jeho vztahu k socialistickému realismu a o polemikách a vztazích mezi levicovými literáty v letech...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 1
Annotation: Úvaha o současném nedostatečném respektu k českým kulturním hodnotám, zaměřená zejména na literaturu pro děti, lidovou hudbu a její ohlasy;...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 1, 2. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 1, s. 1
Annotation: Životopisný článek.
Article
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2006, č. 26, 28. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor s vdovou, zejména o zájmu J. Dvořáka o dílo B. Václavka.
Article
6
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 29, 18. 7., s. 2
Annotation: O slavnosti pořádané Sdružením Vladislava Vančury.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 20, 16. 5., s. 1 a 3
Annotation: O díle Z. Nejedlého a jeho dnešní recepci.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 13, 29. 3., s. 1-2
Annotation: O díle B. Václavka.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 32, 16. 8., s. 2
Annotation: Medailon V. Vančury u příležitosti 17. ročníku slavnosti Rozmarné léto.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 44, 8. 11., s. 2
Annotation: O tradici konferencí; s poznámkou Předneseno na letošní 36. konferenci Václavkova Olomouc.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 28, 21. 7., s. 1 a 3
Annotation: S poznámkou proneseno na 33. Václavkově Olomouci 2007.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 24, 17. 6., s. 2
Annotation: Medailon B. Václavka; s poznámkou Předneseno na letošní Václavkově Olomouci.
Article
14
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 288, 11. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 50, s. 3
Annotation: Úvaha o současné politické situaci v Česku s odkazy k někdejším významným představitelům české kultury; více prostoru je zde ponecháno...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 15, 18. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 3, s. 2
Annotation: Portrét.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 74, 30. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 13, s. 3
Annotation: Portrét.
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 2, červen, s. 2-3
Annotation: O tvorbě Svatopluka Čecha a pozici literatury v současné společnosti.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 298, 23. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 50, s. 1
Annotation: Portrét J. K. Tyla a jeho reakce na tehdejší politickou a kulturní situaci.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 223, 23. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 38, s. 1
Annotation: Článek o historickém postoji českých politiků k okolním mocnostem a osobnostech české kultury z doby národního obrození a po roce 1990.
Article