By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Dvořáková, Petra, 1977- xx0044613{{{}}}}
Published Brno : Host, 2020.
Annotation: Román; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka volné obálky).
Book
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [5], 24. 4., s. 73
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou o jejím románu "Dědina".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě P. Dvořákové pro děti i dospělé, o jejím vztahu ke kritice, o tom, jak a zda její texty či sama autorka svým čtenářům...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 6
Annotation: Povídka; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 173, 28. 7., s. 20, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 33, 14. 8., s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou.
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 3, s. 17-18
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou o její literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 19. 12. 2013
Annotation: Ukázka uvozena krátkou nakladatelskou anotací.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 4. 2018
Annotation: Ukázka z románu vycházejícího v nakladatelství Host; v úvodu připojena anotace.
Article
10
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 3. 2016
Annotation: Rozhovor s P. Dvořákovou o povídkovém souboru "Sítě".
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 208, 7. 9., příl. Magazín, s. 31-[33]
Magazín. -- 16. 9. 2019
Annotation: Rozhovor B. Cihelkové se spisovatelkou P. Dvořákovou o jejím novém románu "Chirurg", zmiňuje i další české autory; připojena bio-bibliografická...
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 5. 2. 2015
Annotation: Úvaha o současné české próze, motivacích ke psaní, propojenosti literárních témat se životem a komunikaci autora se čtenářem.
Article
13
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou o jejím novém románu "Chirurg" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
15
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 20. 9. 2019
Annotation: Rozhovor s P. Dvořákovou o románu "Chirurg".
Article
16
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 17-20
Annotation: Esej složený převážně z citátů z děl křesťanských autorů z různých dob.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., s. 56-58
Annotation: Rozhovor s autorkou knihy Proměněné sny.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 100, 29. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article