By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 13
Annotation: Úryvek z rukopisu básnické sbírky "Někdy někde něco"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Amalgamy = Amalgames. -- S. 51-52
Annotation: Ediční poznámka k souboru básní a kreseb; s její francouzskou verzí (s. 53-54).
Book Chapter
3
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 5, 1962, s. [63]-[87]
Annotation: Básně; s datací Domažlice 19. 9. 1961.
Article
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 7. 2005
Annotation: Rozhovor s básníkem S. Dvorským o jeho poslední sbírce básní "Dobyvatelé a pařezy", jejíž texty vznikaly v 60. a 70. letech; připojena bio-bibliografická...
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 1, 15. 1., s. 15
Annotation: Recenze monografie doprovázející stejnojmennou výstavu.
Article
6
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. [2011], č. 65, s. 82-88
Annotation: Polemika s výkladem psychického automatismu a metody automatického psaní v článku B. Solaříka "Po srsti: Šalda, Teige, Nezval, Breton a psychický...
Article
7
8
In: Bar Příroda. -- s. 141-153
Annotation: Doslov; s autorovou poznámkou [Tato kniha bezprostředně navazuje na Tyršovské přeháňky (Vokno, Praha 1944)...] (s. 139), odkazující k tamnímu...
Book Chapter
9
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 15, 2005, č. 5, 29. 4., s. 30-34
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 172, 26. 7., s. 19
Annotation: Rozhovor s editorem knihy; připojena biografigraficko-bibliografická poznámka o Z. Havlíčkovi.
Article
11
In: Hřbet knihy. -- s. 87-90
Annotation: Sbírka je uspořádána do oddílů: Brzdy v zatáčkách (Texty z let 1959-1969), s. 13-33; Texty z let 1981-2005 (s. 35-84).
Book Chapter
12
In: Oblast ticha. -- s. 75
Annotation: Svazek obsahuje vesměs básně z let 2002-2006, s výjimkou titulního pásma Oblast ticha (z r. 1986, zde třetí verze textů z let 1977 a 1983, volně...
Book Chapter
13
In: Intelektuál. -- Roč. 2, 2003, č. 2, s. 37-41
Annotation: Rozhovor o magnetofonových antologiích Fragmenty 1963/1964.
Article
14
15
16
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 2, 1990, č. 3, s. 1-6
Annotation: Studie; datováno červen 1969, únor 1975.
Article
17
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 4, s. 122-125
Annotation: Poznámky k otištěným ukázkám z poezie K. Š. (s. 107-120).
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 3, s. 103-113
Annotation: Studie. - Připojeny výbor z básní Zb. Havlíčka "Nevěřím tomu že jsem byl" (Básně z pozůstalosti) (s. 115-122) a výbor ze zápisků "Můj...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 9
Annotation: Vzpomínka na vyprávění J. Hiršala, které se týkalo možného setkání E. Krásnohorské s Apollinairem, M. Majerové s Célinem a N. Gollové s...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o polemice P. Krále a J. Typlta, která se týkala vydání textů z pozůstalosti J. Koláře, o zfilmování Hry na ohradu Lukášem Jiřičkou...
Article