By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1509-1510
Annotation: Medailon Eduarda Urxe u příležitosti nedožitých 50. narozenin.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 53-55
Annotation: Autor se zamýšlí nad vzájemně na sebe působícími vlivy slovenské a české literatury a literární kritiky.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 28-29
Annotation: Úryvek z předmluvy ke knize H. Malířové.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 627-628
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 762
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Život a práce Zdeňka Nejedlého" v Národním museu u příležitosti Nejedlého 75. narozenin.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 467-468
Annotation: Poznámky ke konferenci o literární kritice konané v Bratislavě 7. - 8. března 1956 shrnující teze hlavních referátů.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 315-320
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 4, s. 440
Annotation: Článek k 55. narozeninám Karla Konráda vyzvihující bojovnost jeho próz a připomínající zapomenté dílo "Nikdy se nespokojujte s podružnou...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 78-80
Annotation: Zveřejnění dopisu F. X. Šaldy neznámému nakladateli, na němž autor demonstruje "lidovost uměleckého kritika".
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 6
Annotation: Recenze autorovy prvotiny; s otištěním jedné knižní ilustrace M. Nesvadby.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci činohry Slovenského národního divadla.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 22-24
Annotation: Medailon o A. Bednárovi.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 2, s. 295
Annotation: Autor informuje o překladu výboru z prací A. V. Lunačarského.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 231, 20. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [1], 1957, č. [1], leden/únor, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 1/2/3, 16. 1., s. [1]
Annotation: Úryvek z předmluvy k 4. vyd. románu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 7
Annotation: O literárně-hudebním pořadu z díla E. F. Buriana, obsahujícím mj. dramatizovanou povídku Silvestrovská příhoda z připravované Burianovy knihy...
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [5]
Annotation: Informace o knize. Úryvek z předmluvy k novému vydání.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: Recenze čtvrtého čísla Slovenských pohľadů, které je věnováno F. X. Šaldovi.
Article