By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 4
Annotation: Fejeton o "módě přejmenovací", zejména o nápadech přisvojit si jméno některého českého spisovatele.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Glosa o nemožnosti mluvit o složitých věcech, jako jsou literární díla, jednoduše a srozumitelně pro každého, míněná jako obhajoba lierárních...
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 26. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 294, 24. 12., s. 5
Annotation: Zpráva o 10. výročí úmrtí Jana Herbena.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Poznámka, jíž autor obhajuje a vysvtluje své srovnání K. Poláčka a K. Krause (KP 1, 1945/1946, č. 2, s. 4).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o edičních plánech doručených redakci, mj. o nedostatku esejistiky a potřebě úpravy honorářů.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 3
Annotation: Glosa o tiskových chybách v knihách českých autorů a o potřebě nápravy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 3
Annotation: Glosa o překladateli z češtiny do němčiny Juliu Maderovi, jeho činnosti za protektorátu a jeho snaze založit si nakladatelství v Rakousku.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 281, 3. 12., s. 3
Annotation: Glosa ke vzpomínkám Karla Sezimy Z mého života.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 269, 19. 11., s. 3
Annotation: Glosa k 25. výročí založení nakladatelství Družstevní práce.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 976-980
Annotation: Stať o překladatelské činnosti J. Zaorálka.
Article
13
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 23, 1950, č. 4/5, 20. 7., s. 107-108
Annotation: Stať se věnuje komentovaným dopisům klasického C. O. Müllera, které k tisku připravil S. Reiter. Z nákladu se kvůli nacistické okupaci zachoval...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1286-1309
Annotation: Stať o esejistitce, statích o literatuře a prozaické tvorby F. X. Šaldy.
Article
15
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 6-7
Annotation: Stať o osobě a díle L. Faktové.
Article
16
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 11, s. 94
Annotation: Stať se věnuje recepci V. Vančury.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, květen, s. [2]
Annotation: Úryvek z doslovu. Autor se věnuje osobě E. Mörika a recepci jeho novely; dále zmiňuje další autory, kteří mozartovské téma zpracovali.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 12, 21. 3., s. 9
Annotation: Medailon.
Article
19
20
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [7], s. 143-144
Annotation: Kritika.
Article