By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 338-341
Annotation: Portrét ruského literárního vědce B. V. Tomaševského u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 3, s. 143-145
Annotation: Recenze; Puškin Aleksandr Sergejevič, Evžen Oněgin.
Article
6
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 337-[338]
Annotation: Nekrolog rusisty a komparatisty V. Svatoně.
Article
7
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 24, 2014, č. 1, s. 56-58
Annotation: Recenze.
Article