By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 49, 5. 12., s. 69
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Trylky".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 14
Annotation: Básně; báseň "Karusel" věnovaná A. Nádvorníkové.
Article
3
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- Roč. [2012], č. 35, jaro, s. [57]-[68]
Annotation: Rozsáhlý rozhovor s výtvarníkem a spisovatelem; mj. o arteterapii, českém surrealismu, literárním a výtvarném díle R. Erbena, životě v exilu....
Article
4
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 18 otištěny ukázky z jeho tvorby.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 10, 17. 5., s. 8-9
Annotation: Rozhovor, mj. o revue Humus a německém literárním trhu.
Article
7
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2011, č. 36 (1), [leden], s. 66-71
Annotation: Esej o starých pohádkových knihách a dětské četbě.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 9, 3. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2014, č. 53/54, s. 66-71
Annotation: Úvaha o dětských knihách (českých i zahraničních), jejich ilustracích a přitažlivosti pro děti v minulosti.
Article
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2015, č. 76, s. 62-65
Annotation: Próza doprovázející kresby z cyklu Jím, datováno Praha, září 1974; připojeny verše "Poznámky ke kresbám JÍM".
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 4, 1976, s. [52]-[56]
Annotation: Surrealistická báseň o Portugalsku a Marii E. V. da Silva.
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 4, 1976, s. [90]
Annotation: Báseň ve volném verši.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [96]-100
Annotation: Rozhovor o životě a básnickém a výtvarném díle R. Erbena u příležitosti jeho 80. narozenin; připojen výběr básní ze sbírky "Jak se kreslí...
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 47, 19. 11., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Jak se kreslí svět".
Article
16
by Erben, Roman, 1940- jk01030534{{{}}}}
Published Hradec Králové : Paper Jam, 2020.
Other Authors: '; ...Erben, Roman, 1940- jk01030534...
Annotation: Kniha literárních textů a kreseb; s uvedenou předmluvou, uvedeným doslovem, ediční poznámkou (s. 143) a přehledem vydaných knih R. Erbena (s....
Book
17
18
In: Events a jiné drobné akce. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k cyklu kreseb a textů R. Erbena; - knihu doplňuje uvedený rozhovor.
Book Chapter
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 73, 27. 3., s. 20
Annotation: Básně ze sbírek "Artyčoky chána Kučuma" a "Úlety"; připojen medailon R. Erbena.
Article
20