By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 71-72
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 23-25
Annotation: Pozdravná stať k 60. narozeninám D. T.; též polemika s některými jeho vědeckými názory.
Article
3
In: Týdeník Televize. -- ISSN 1211-7625. -- R. 1994, č. 43, 17.-23. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
4
5
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 4, 1993, č. 236, 11. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
6
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 266, 12. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
8
9
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 13, 1981, č. 12, 20. 3., s. 8-9
Annotation: S připojeným biografickým heslem o: Erben Václav.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 27, 3. 7., s. 8
Annotation: Magnet-Press; rozhovor s náměstkem ředitele pro vydavatelskou a nakladatelskou činnost V. E., mj. o jeho nakladatelském projektu a o profilu deseti...
Article
11
In: Nová svoboda. -- Roč. 35, 1979, č. 122, 26. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě V. Erbena.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 154, 3. 7., příl. Pátek LN, č. 27, s. 2
Annotation: Rozhovor o jeho dalších detektivkách s postavou kapitána Exnera.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1976, č. 10, 3. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 22, 1972, č. 20, 20. 5., s. 40
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 28, 1972, č. 88, 14. 4., s. 1
Annotation: Rozhovor s autorem před publikováním detektivního románu na pokračování, zde pod názvem Kopyta osla kiang.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 241, 11. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor; též o literárním vkusu současné vesnice.
Article
17
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 670-672
Annotation: Autor o procesu vzniku detektivky.
Article
18
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 29, 1970, č. 14, 21. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 44, 29. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article