By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, s. 5-9
Annotation: Povídka.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, s. 27
Annotation: Dopis k narozeninám.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 3
Annotation: Rozhovor, především o literární tvorbě a současném stavu české společnosti.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, s. 27
Annotation: Medailon k šedesátinám R. Knížete.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 76
Annotation: Fejeton o besedě se studenty.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 1, leden, s. 20
Annotation: První úvaha v rubrice Sůl země; v závěru vzpomínka na J. Štrunce.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 50
Annotation: O vyhlášení soutěže Literární Varnsdorf pro rok 2004. Zvítězila próza M. Janečkové Tak to vidíš, Kláro, druhé místo patří Z. Hulbachovi,...
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 48-49
Annotation: O vyhlášení Cen Vojtěcha Zamarovského pro rok 2004.
Article
11
In: Píseň o zelené lampě. -- s. 101
Annotation: Medailonek autora; s jeho bibliografií: Vydané sbírky (s. 104).
Book Chapter
12
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2003, č. 3, s. 8-9
Annotation: Vyznání; připojena biografie, bibliografie a ukázky z rukopisu připravované sbírky K. Erbové Vásquezův jestřáb.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 63-64
Annotation: Reportážní článek z celostátní akce Týdne knihoven, v jehož rámci proběhla řada veřejných čtení.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 39, září, s. 43-44
Annotation: Úvaha.
Article
15
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 23, 5. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 60-61
Annotation: Článek o práci knihoven s dětskými čtenáři.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 62-64
Annotation: Článek o převádění katalogů NK do elektronické podoby.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 59
Annotation: Referát z akce.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 59-60
Annotation: Článek o práci a zániku organizace, stojící mimo jiné za udílením ceny Jana Zahradníčka.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 73-74
Annotation: Výzva k finanční sbírce pro Národní knihovnu za účelem zakoupení vzácného rukopisu.
Article