By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 68-69
Annotation: Biografické poznámky k uplynulému výročí spisovatele L. Klímy.
Article
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 65-74
Annotation: Rozsáhlý portrét literární historičky L. V. Pihertové, která se věnovala mj. J. Zeyerovi, S. Georgeovi, J. Karáskovi ze Lvovic a A. Procházkovi.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 35-36
Annotation: Esej na téma knižní kultury, titulních listů a knihovnických razítek.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 36-40
Annotation: Nekrology A. Límana, G. Francla, P. Lidmilové, P. Bendlové, J. Macháčka, A. Marenčina a J. Hampla.
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 19. 6. 2006
Annotation: Rozhovor s G. Erhartem o jeho básnické tvorbě, výtvarném umění a jeho působení ve Spolku českých bibliofilů; připojena bio-bibliografická...
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2013, č. 1, s. 13-14
Annotation: Životopisný portrét německy píšícího pražského literáta P. Leppina. Připojen přetisk článku P. Leppina "Vzpomínky na starou Prahu" (pův....
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 10
Annotation: Životopisný článek.
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2012, č. 2, s. 61-65
Annotation: Životopisný portrét Stéphanie Caroline Jeanne Pechkranz-Guerzoni.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2012, č. 2, s. 70-71
Annotation: Medailonek k 90. narozeninám grafika, typografa a ilustrátora J. Šindlera.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2012, č. 2, s. 71-77
Annotation: Soubor nekrologů; mj. k úmrtí K. Švestky, M. Zahradníčkové, A. Pohribného, L. Šebely.
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2005, č. 1, s. 43-44
Annotation: Několik glos k překladu prózy O. Wilda Obraz Doriana Graye.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 2, s. 16-19
Annotation: Přetisk textu německého důstojníka F. von Zobeltitze (pův. Topičův sborník, 1916) o nálezu jedné bibliofilie - kuchařské knihy pro paštikáře....
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 2, s. 32-34
Annotation: Referát o výstavě, přibližující českou kubistickou knižní grafiku (Praha, U Černé Matky Boží, 12. 3. 2004 - 6. 6. 2004).
Article
14
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2001, č. 2, s. 19-20
Annotation: Medailon rakouské básnířky, též o její korespondenci s R. M. Rilkem.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2000, č. 1, s. 15-17
Annotation: Medailon psaný pro Literární noviny a ZSČB; některé osobní údaje otištěné v LtN (14. 7. 1999) byly opraveny a doplněny na základě informací...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 28, 14. 7., s. 7
Annotation: Medailon publicisty a kulturního pracovníka ve Francii, jehož obraz zachytili mj. V. Černý a H. Jelínek; též o jeho synovi M. K., překladateli...
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1999, č. 3/4, s. 7-8
Annotation: Nekrolog sochaře a překladatele (zvl. německy psané literatury) Z. S., žijícího od roku 1969 v emigraci ve Vídni.
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2002, č. 1, s. 34-35
Annotation: Článek o bibliofilském vydání románu.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1987, č. 2, s. 51-53
Annotation: Též o české recepci jeho díla; Provence Marcel.
Article