By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 1, [září], s. 9-16
Annotation: Portrét dramatika E. Bozděcha, přiblížení některých jeho her a peripetií jeho osudu.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 1, [září], s. 18-19
Annotation: Recenze červnového vydání Act incognitorum.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 240-241
Annotation: Úvod k eseji o F. G. Lorcovi a jeho literární, ale zejména dramatické tvorbě.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 242-246
Annotation: Esej o F. G. Lorcovi, průběhu jeho života a jeho literární, ale zejména dramatické tvorbě a divadelní práci obecně (např. založení jeho divadelní...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 304-306
Annotation: Článek o dvou inscenacích hry F. G. Lorcy "Yerma", a to v režii V. Garcii a P. Zadeka.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 310-313
Annotation: Esej o stavu současného světového divadla s odkazem na historické okolnosti vzniku nové avantgardy na začátku 60. let 20. století a na nejdůležitější...
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 20, 27. 11., s. 12
Annotation: Reakce na článek P. Zachaté "Hranice divadla". Etlík s autorkou polemizuje nad jejím pozastavením nad inscenací "Nachlass" německé tvůrčí skupiny...
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [3]-[6]
Annotation: Recenze červnového, tedy 5. čísla 13. ročíku Act incognitorum; drtivě převažuje polemika se studií P. Pavlovského srovnávající Haškova "Švejka"...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 42, 19. 2., s. 10
Annotation: Medailon k pětašedesátinám 15. 2.
Article
10
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 37, 14. 2., s. 16
Annotation: Recenze, též o překladu.
Article
11
In: Slabikář. -- S. 237-249
Annotation: Studio Ypsilon; medailóny zastoupených autorů: Dejdar Martin, Eben Marek, Hořínek Zdeněk, Jiráň Jan, Kaiser Oldřich, Etlík J., Kořínek Miroslav,...
Book Chapter
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 1, 11. 1., s. 3
Annotation: Též o jeho divadelněteoretické, kritické a překladatelské činnosti.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 4, prosinec, s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 7, 4. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 12, 19. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 9, 2. 5., s. 10-11
Annotation: Vzpomínka na události, které se pojí se vznikem a premiérou divadelní hry "Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi". Autor reaguje na zavádějící...
Article
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 16, 2005, č. 2, červen, s. 71-73
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 19, 11. 11., s. 14
Annotation: Polemika s referátem L.J. (Literární noviny č. 38/2003) o televizním dokumentárním seriálu Česká divadelní režie.
Article
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 3, s. 33-46
Annotation: Studie se věnuje divadelní terminologii, zaměřuje se zejména na pojmosloví strukturalistické a zichovské linie; připojena bio-bibliografická...
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 4, prosinec, s. 76-77
Annotation: Dva polemické ohlasy na studii L. Jungmannové (DR č. 3/2001).
Article