By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 20
Annotation: Recenze knihy s ilustracemi Jana Zrzavého.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 10-11
Annotation: Studie.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 77-93
Annotation: Interpretace postavy Fausta na pozadí dvojí kritiky této postavy - Masarykovy a Jungovy.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 9. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
11
by Exner, Milan, 1950- jn20000400644{{{}}}}
Published Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2002.
Annotation: Analytická studie, s oddíly: Hlubinná psychologie a strukturální sémantika (s. 9-39); Aktanty a archetypy na příkladu Goethova Fausta (s. 41-65);...
Book
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 40, 2004, č. 3/4, s. 242-253
Annotation: Recenze sborníku referátů z plzeňského sympozia.
Article
13
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 72-73
Annotation: Polemika s doslovem J. Meda (týká se jeho názoru na mysticismus O. Březiny a spřízněnost J. K. s katolickými autory), též polemika s názorem...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 12, 10. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 16, 5. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 2, 25. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article