By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zabíječ draků. -- s. 130-[136]
Annotation: Doslov k výboru z povídkových sbírek: Am Leben hin (1898, Podél života); Die Letzten (1902, Poslední) a z jednotlivých povídek a skic z let 1894...
Book Chapter
3
4
In: Lístky Doře. -- S. 5-9
Annotation: Předmluva k románu, inspirovanému posledním úsekem života F. Kafky (román je založen na montáži lístků, s jejichž pomocí F. K. komunikoval...
Book Chapter
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 10-13, 13. 5.-24. 6., s. 24
Annotation: Studie na pokračování; v rubrice Souvislost.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 9. 9., s. 23
Annotation: Recenze knihy interpretací aforismů F. K.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 125-130
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 80-82
Annotation: Recenze; v knize je též pasáž týkající se vztahu Karla Krause ke Karlu Čapkovi.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 24, 13. 9., s. 11
Annotation: Recenze; též recenze monografie Abels Norbert Werfel Franz (Hamburg 1990).
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 3, s. 285-288
Annotation: Referát o konferenci k 80. výročí K. K. (Třebíč, 13. 10. 1988).
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 95-97
Annotation: Srovnání historických próz V. K. a: Šotola Jiří.
Article
16
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 42, 1986, č. 88, 15. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 42, 1986, č. 97, 25. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article