By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 6, s. 90-92
Annotation: Soubor komentovaných ukázek z tvorby autorových oblíbených básníků.
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2003, č. 17, s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1999, č. 9, s. 73
Annotation: Recenze sbírky Mechanické orgasmy, která vyšla v knize Tři básníci.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 3, Recenzní příloha, s. 18-19
Annotation: Recenzní glosy k básním tří začínajících autorů; též otištěna báseň R. Fajkuse Těhotná.
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2001, č. 13, s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 5, s. 85-86
Annotation: Polemická poznámka týkající se Motýlova odsudku poezie N. H.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 1, 8. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s básníkem mj. o jeho sbírce Sivý křik.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 68, jaro, s. 51-57
Annotation: Básně věnované L. Kunderovi, Z. Hejdovi, V. Fischerové, P. Hrbáčovi a P. Hruškovi. S bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 49) a fotografií...
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 68, jaro, s. 65-66
Annotation: Rozhovor. Otištěno v rámci pásma věnovaného R. Fajkusovi.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2019, č. 76, s. 13-15
Annotation: Básně, báseň "Koleda" s věnováním B. Reynkovi, báseň "Skautský tábor, Uhřínov" s věnováním "Filipovi", báseň "Maršovecké sesílko"...
Article
11
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 18
Annotation: Báseň napsaná k 50. narozeninám P. Hrbáče, publikovaná u příležitosti jeho úmrtí 4. 11. 2020; s bio-bibliografickou poznámkou o R. Fajkusovi.
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 68, jaro, s. 58-64
Annotation: Soubor korespondence z května až března 1999. Připojena báseň I. Diviše datovaná 30. 3. 1999. Otištěno v rámci pásma věnovaného R. Fajkusovi.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2011, č. 44/45, s. 192-225
Annotation: Medailonky věnované V. Slívovi, jeho básně a prózy otištěné pod souhrnným názvem Desátek Bohu (s. 195-212), rozbor jeho poezie a básně, které...
Article
15
Other Authors: '; ...Fajkus, Robert, 1967- jn20000400652...
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 100-104
Annotation: Rozhovor; zejm. o Slívově básnické tvorbě, o rodičích a tématu dětství a rodného kraje v jeho básních, o Slívových přátelích, mj. též...
Article
16
Other Authors: '; ...Fajkus, Robert, 1967- jn20000400652...
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2001, č. 12, s. 18-23
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka jeho textů Z knihy Dnění (1980 - 2000), s. 24-33.
Article
17
Other Authors: '; ...Fajkus, Robert, 1967- jn20000400652...
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2009, č. 37, s. 98-125
Annotation: Medailon, rozhovor a ukázky z básní a cestopisné prózy P. Hrbáče Nikkó a mizející džizóové.
Article
18
Other Authors: '; ...Fajkus, Robert, 1967- jn20000400652...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 10, s. 6-15
Annotation: Anketa.
Article