By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 258-261
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 6. 2019
Annotation: Referát o 6. ročníku konference z cyklu Góry - literatura - kultura (Polanica-Zdrój, 2018); bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 613-616
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., s. 74-76
Annotation: Studie o vývoji cestopisného žánru od nejstarších dob po romantismus. Autorka poukazuje na dvě pro tento žánr typické, ovšem vzájemně protichůdné...
Article
4
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 2, 17. 2., s. 36-38
Annotation: Esej.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 817-835
Annotation: Studie k romantické imaginaci v evropské obrozenské cestopisné literatuře; romantické ztvárnění přírody a krajiny v cestopisech M. M. Z. Poláka...
Article
6
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 179-189
Annotation: Studie se věnuje české recepci osoby a díla A. von Humboldta. Zaměřuje se na diskurzivitu jeho cestovních záznamů a jejich vztah k českým autorům...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 167-203
Annotation: Komparativní studie sleduje působnost německého romantického konceptu časopisu jako univerzální encyklopedie slučující oblast umění a vědy...
Article
8
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [51]-[60]
Annotation: Studie o recepci básnického díla K. H. Máchy u příležitosti 200. výročí narozenin básníka a o jeho vlivu na vývoj české kultury v 19. a...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 708-733
Annotation: Studie analyzuje ediční strategie, které byly uplatněny v případě souborného, kriticky ověřeného vydání korespondence dvou významných spisovatelů...
Article
10
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 9, 2018, č. 1, s. 19-37
Annotation: Studie zabývající se cestopisnými díly J. Wünsche, které srovnává s podobnými díly českých spisovatelů J. Nerudy a V. Hálka.
Article
11
In: K pramenům Eufratu a Tigridu : český cestovatel v Arménii a Kurdistánu (1881-1883). -- ISBN 978-80-257-3217-5. -- S. 547-554
Annotation: Ediční poznámka informuje o struktuře edice cestopisů J. Wünsche, o jejích textových zdrojích a edičních zásadách.
Book Chapter
12
In: K pramenům Eufratu a Tigridu : český cestovatel v Arménii a Kurdistánu (1881-1883). -- ISBN 978-80-257-3217-5. -- S. 7-56
Annotation: Úvodní studie pojednává o cestě J. Wünshe po Arménii a Kurdistánu v kontextu dobového cestovatelství a historie Arménů, Turků a Kurdů a o...
Book Chapter
13
by Faktorová, Veronika, 1979- js20081003002{{{}}}}
Published Praha : Arsci, 2012.
Annotation: Monografie s obr. doprovodem; - s Úvodem (s. 5-11) a s oddíly: Cestopis v obrozenské literatuře (s. 13-26, s kapitolami: Na okraji pozornosti; Heterogenita...
Book
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 112-116
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 145.
Article
15
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 128-131
Annotation: Referát o konferenci konané 22. 9. 2006 - 23. 9. 2006 v Českých Budějovicích.
Article
18
by Faktorová, Veronika, 1979- js20081003002{{{}}}}, Tomášek, Martin, 1969-
Published České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015.
Other Authors: '; ...Faktorová, Veronika, 1979- js20081003002...
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá estetický postoj ke krajině a jeho historii; mj. s uvedenými dvěma studiemi zpracovávajícími témata z literatury...
Book
19
20
by Faktorová, Veronika, 1979- js20081003002{{{}}}}, Janáčková, Jaroslava, 1930-, Kusáková, Lenka, 1953-
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, 2008.
Annotation: S kapitolami: Úvod do problematiky cestopisného žánru; Dosavadní stav bádání; Vymezení cílů disertační práce, metodologické pozadí; Přehled...
Book