By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 6, 2010, č. 20, červen, s. 6-8
Annotation: Recenze na básnickou sbírku F. Uhra "Horizontály a vertikály".
Article
2
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 6, 2010, č. 22, prosinec, s. 3
Annotation: Báseň.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 9, 2013, č. 34, prosinec, s. 13
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Kamínky z hlubokých řek. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 125, 31. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 22, s. 2
Annotation: Rozbor básnické tvorby F. Uhra.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 72, 26. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 21. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 8, s. 4
Annotation: Aforismy.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 16, 2020, č. 60, červen, s. 30-32
Annotation: Rozbor básnické tvorby F. Uhra vydané knižně od roku 2016.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 16, 2020, č. 59, duben, s. 15-16
Annotation: Básně ze stejnojmenné sbírky.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 9, 2013, č. 31, březen, s. 56-57
Annotation: Recenze na knihu F. Uhra "Aforismy 4 aneb Skandální (ne)odhalení".
Article
11
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 11, duben, s. 4-5
Annotation: Recenze na sbírku F. Uhra "Chůze po minovém poli".
Article
12
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 11, duben, s. 39
Annotation: Básně z rukopisu.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 11, duben, s. 43-44
Annotation: Recenze na sbírku F. Uhra "Oči ve tmě".
Article
14
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 24, červen, s. 57-58
Annotation: Recenze na sbírku P. Chvojky "Signály".
Article
15
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 15, 2019, č. 58, prosinec, s. 21
Annotation: Básně z obrázkové knížky pro děti "Slon a jeho kamarádi".
Article
16
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 9, 2013, č. 31, březen, s. 14
Annotation: Básně ze sbírky poezie pro děti "Ptačím krokem celým rokem".
Article
17
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 24, červen, s. 55-56
Annotation: Recenze na sbírku V. Kopecké "Tanec skal".
Article
18
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 24, červen, s. 54
Annotation: Recenze na sbírku L. Vondráka "Tajnospády".
Article
19
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 13, září, s. 40-43
Annotation: Stručný rozbor básnické tvorby M. Vodičky.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 11, 2015, č. 39, březen, s. 11
Annotation: Básně ze sbírky "Neúplná totožnost".
Article